Vilce

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Plāņu pagasta Breiķeļa mājā ir mazs Bērzu kalniņš, pār kuŗu naktīs skrējušas vilces. Vilces bijušas dažreiz pusotras asis gaŗas. Galvas gals tām bijis resns un tieva, gaŗa aste. Vilces skrējušas pirkstīdamas un aizskrējušas uz vijciemiešiem. Veci ļaudis stāstījuši, ka tās izskrienot no krāšmatas (akmeņu kaudzes).

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox