Vilce

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Agrāk dzīvojuši divi brāļi. Viens brālis bijis bagāts saimnieks, otrs nabags vaļinieks. Reiz nabaga brālis aizgājis pie bagātā brāļa. Bagātais nabaga brāli pacienājis un norunājis, lai paliek pie viņa pa nakti. Nabaga brālis bijis arī ar mieru palikt. Vakarā bagātā brāļa sieva sanesusi tukšus piena spainīšus un sarindījusi ķēķī uz beņķīša.

Naktī nabaga brālis pamodies un dzirdējis, ka ķēķī viens stipri vemj. Viņš gājis skatīties. Vēmēja bijusi vilce, kas tukšos spainīšos vēmusi krējumu. Nu nabaga brālis sapratis, kur bagātam brālim nāk lielā bagātība. Viņš tā noerrojies, ka tūliņ aizgājis, nemaz rīta negaidījis.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox