Vilce / Vilce

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Aumeisteri
Year of recording
Age of informant 76
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Saimnieks turēš vilces un uz rijas augšas mieloš. Bet puisis noskatījies un pamanījies tā, kā saimnieks laukā no rijas, tā šis akal rijā iekšā un meklēš rokā, kurā vietā saimnieks vilces baroš. Pēdīgi puisis uzgāš pillu bļodu ar kriķu biezputru. Nu puisis izķepēš bļodu, ta pats pietaisīš un noslēpies rijas paspārnē un gaidīš, ka vilces nāks mājā.

Vilces atnākušas no lauka mājā un tūlī ķērušās pie bļodas. Viena pasmeķēsi un sacīsi: "Māsī, nav laba garša!"

Otra ar pasmeķēsi un šai ar izlikusies nelaba garša un pēdīgi abas nospriedušas, ka par to saimniekam jānodedzinot rija, ka šis šās tik slikti baŗojot. Nu vilces ņēmušas ar un nodedzināšas saimniekam riju.

Ein Bauer hielt Vilces, die er auf dem Korndarrenboden fütterte. Der Knecht hatte es beobachtet. Sobald der Bauer die Korndarre verlassen hatte, machte er sich auf die Suche nach der Stelle, an der der Bauer das Essen für die Vilces hingestellt hatte. Schließlich fand der Knecht eine volle Schüssel Grütze. Der Knecht aß die Schüssel leer, verunreinigte sie und versteckte sich auf dem Darrboden, um zu sehen, was die Vilces machen werden.

Die Vilces kehrten heim und machten sich über die Schüssel her. Die eine kostete davon und sagte: "Schwester, es schmeckt nicht gut!"

Auch die andere kostete ein wenig von dem Essen und fand ebenfalls, dass es schlecht schmecke. Da beschlossen sie aus Rache, dass der Bauer sie so schlecht bewirte, seine Korndarre in Brand zu stecken. Die Vilces steckten die Korndarre in Brand, und sie brannte nieder.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox