Rūķīši

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Šeit rūķīši līdzinās velniem un svētām meitām. P. Š.


Veci ļaudis stāsta un arī tic, ka zemes apakšā ir rūķīši jeb zemes cilvēki.

Tā kāda māte reiz nolikusi bērnu gulēt un pati — gabaliņu tālāk — arī apgūlusies.

Te pusnaktī divi rūķīši atnesuši savu bērnu un pārmijuši ar sievas bērnu: savu atstājuši tai vietā un sievas bērnu paņēmuši līdz. Bet sieva nodzirdējusi, ka rūķīši aiziedami teikuši: "Tam bērnam jau nu gan klāsies labi; bet nezin kā mūsējam, ja sieva mūsēju sitīs trīs naktis līdz asinim, tad mainīsim atpakaļ."

Un tikko rūķīši aizgājuši, sieva tūliņ sākusi rūķīšu bērnu pērt. Tas līdzējis: trešā pusnaktī tie paši atnesuši sievas bērnu atpakaļ un savu izpērto aiznesuši.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox