Svētās meitas / Die Heiligen Jungfrauen, Maiden

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Svētās meitas mītot "āzugunē", proti, namā starp ugunskuru un mūri. Grāpim kūsājot, nosmeltās putas nesviež aizugunī, lai neuzlietu svētajām meitām virsū. Kad viņām uzšļāc, tad tūdaļ acīs iemetas pumpas, kuŗas sauc par svētajām meitām jeb svēto meitu pumpām. Ja viņas dabon pirtī iepērt, tad vairs lēti nav glābjamas (Raņķos). Kad apšļāc uguni, kur svētās meitas dzīvo, tās uzšlāc virsū savu ģifti — uzmetas pūtes, ko sauc par svētajām meitām (Kalnvagāru saimniece pie Ventspils). Svētās meitas piemetas, kad bērna ūdeni izlej tādā vietā, kur viņas piemājo. Vecas meitas kad padara sev galu — tās ir svētās meitas (Kuplā Kuldīgā. Tā pati Kuplā vēl teikusi sekošo tautas dziesmu).

Mīļā Māŗa, laba sieva,
Gaiņā nost svētās meitas!
Tavs dēliņš Jēzus Kristus
Svētu meitu virsenieks.

Die Heiligen Jungfrauen wohnten "hinter dem Feuer", d. h. an der Herdstelle zwischen dem offenen Feuer und der Mauer. Wenn das Essen überkocht, wirft man nicht den Schaum hinter das Feuer, um nicht die Heiligen Maiden zu treffen. Sobald man den heißen Schaum auf sie schüttet, bekommt man Beulen an den Augen, die man auch die Heiligen Maiden oder die Beulen der Heiligen Jungfrauen nennt. Wenn man sich damit noch in die Badstube begibt, sind sie kaum noch zu heilen(Gemeinde Raņķi). Wenn man das Feuer besprengt (beschüttet, mit einer Flüssigkeit übergießt), in dem die Heiligen Jungfrauen wohnen, schütten sie ihr Gift auf die Person aus, man bekommt Pusteln, die auch die "Heiligen Jungfrauen" genannt werden (die Kalnvagari-Bäuerin bei Ventspils). Die Heiligen Jungfrauen überfallen einen auch, wenn man Kinderurin an einer Stelle ausschüttet, wo sie wohnen. Wenn alte Jungfern sich das Leben nehmen, verwandeln sie sich in Heiligen Jungfrauen (in Kupla bei Kuldīga. Dieselbe Kupla hat noch das folgende Volkslied aufgesagt):

Liebe Māŗa, gute Frau,
Scheuch die Heiligen Maiden weg!
Jesus Christ', dein lieber Sohn,
Ist der Herrscher über sie!

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox