Laima

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Līdzīga teika ir arī tepat par Ūdens-māti. P. Š.


Viens saimnieks gājis ar nestavām uz upi un notālumā dzirdējis upē saucam: "Laiks jau klāt — tas cilvēks vēl nav nācis!" Nodomājis: diezin, kas tur varētu saukt? Te pašu laiku brauc svešs puisis pa ceļu un lūdzas: vai nevarot atvēlēt pie spaņņiem nodzerties? "Kālab ne, ciemiņ — dzer, cik tīkas!" Puisis nodzēries un — brīnumi, tavi brīnumi! — tūdaļ nomiris, it kā indevi būtu iekampis.

Puisim bijis lemts ūdenī noslīkt; bet viņš tīšām izvairījies no ūdeņiem, tādēļ nomiris ūdeņa malā dzerdams. Ko Laima katram dzimstot nolēmusi, no tā nevarot izbēgt.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox