Laima

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Katram cilvēkam savāda laime: vienam bišu laime, tam padodas bites; otram uz zirgiem laime, viņam padodas zirgi; trešajam māju laime, viņš tanīs mājās dzīvo pārticis; un kam viņas (laimes) nav, tas var uz deguna krist, arī nekur netiks; jo kādēļ — ja tas tā nebūtu — tanīs pašās mājās tēvs dzīvojis pārticis, dēls iznīka, lai gan nekāds tērmanis nebija. Dažam atkal Laimes māte gulot aizmiguli. Tā vienam saimniekam nemaz dzīvē neveicies. Te — kas ir — vienreiz gājis pa lauku un ieraudzījis pie akmeņa. aizmigušu sievieti Viņš uzmodinājis sievieti un tā bijusi viņa laime. No tās dienas dzīve plaukusi acim redzot.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox