Laima / Schicksalsgöttin, Glücksgöttin

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Kalpa puisis Ješka iemīlēja bagāta saimnieka meitu Aņņuku. Tas reizu uz viņu sacīja: "Vai dzi, Aņņuk'! Es pats nezinu, Dievs to zina, kā tu man ļoti patīc, un es no visas sirds tevi mīlēju. Es tevi labprāt precētu, ja tavs tēvs būtu ar mieru; bet es domāju, ka viņš to nekad nepaļaus, jo tu esi bagāta un es nabags. Ko tu domā, vai tu gan nāktu pie manis?"

"Nu, tu gan esi visādi labs puisis un ražans cilvēks, un tu man itin labi patīc, tādēļ man nekas nebūtu pretī, runā tik ar tēvu! "

"Ne, ne! to nemaz neuzdrīkstos darīt," viņš tai atbild.

Reizu Aņņuka taisās iet uz lauku. Šie norunā, ka Ješka tai ies vakarā kādu gabalu pretī. Riktīgi, tas krēslā aiziet, satiekas ar to ceļā un ir priecīgs ar savu mīļu zeltenīti parunāties, bet bēdīgs par to, ka tam nekādas cerības nav šo dabūt par sievu, tāpēc ka ir tukšs un nabags. Tā noskumuši dundodami, abi nāk uz māju. Bet netālu no mājas Ješkam kāja atsitas pret kaut ko. Viņš aptausta un atrod smagu kasti. Pēdīgi kasti labi aplūkojis, uziet tur naudu iekšā, desmit tūkstoš rubļu zelta naudā.

Tas nu iet drošs pie Aņņukas tēva un sāk uz šo runāt: "Mīļais papa! Es mīlēju jūsu Anniņu; līdz šim biju ubags un tāpēc neuzdrīkstējos jūs bildināt, bet tagad esmu bagāts, jo kā paša Dieva nolikts, dabūju veselu lādi naudas, un nu lūgtu jūsu meitu par sievu."

Tēvs tam atbild: "Redzi, ka jūs abi mīlējaties un gribat precēties, to nemaz jums neliedzu darīt, bet tagad vēl ne, jo atrasta nauda tev nepieder. Nogaidi gadu un sešas nedēļas, un lai mācītājs pa tam sludina baznīcā; ja par to laiku neviens neatradīsies, kas pēc naudas meklētu, tad tu to varēsi paturēt."

Gads un sešas nedēļas paiet, bet neviens pēc naudas nemeklē. Ješka ar Aņņuku dzeŗ kāzas, nopērk par dabūto naudu muižiņu un dzīvo kā jau laikam kungi. Ar laiku tiem piedzem trīs bērni, no kā tiem prieks un laime jo itin liela.

Pēc desmit gadiem divi kungi brauc ar pasti pa to pašu lielceļu; tikko šie tiek tai vietā, kur Ješka toreiz naudas lādi bija atradis, tiem nolūzt vāģu ass. Viens no šiem kungiem saka: "Še ir brīnum nelaimīga vieta; priekš desmit gadiem atpakaļ, man tepat braucot, ap šo pašu vietu vāģiem grīda bija izplīsusi un naudas lāde ar desmit tūkstoš rubļiem izkritusi."

Ješka, netālu no tiem stāvēdams, savā tīrumā bija dzirdējis viņu valodu. Viņš pie tiem danāk un lūdz šos kungus uz muižu, kamēr pastes vīrs vāģus lāpa. Šis tos nu visādi labi uzņem, ēd un dzeŗ ar tiem kopā, un abi kungi nevar izbrīnīties par viņa veicīgu sievu un rātniem bērniem. Kad nu maltīte bija paturēta, tad Ješka uz tiem saka, lai nākot pasierēt un apskatot savus laukus.

"Kas tas par vārdu savus laukus?" tie jautā. "Šī tak jūsu muiža un zināms jūsu lauki!"

Nē, cienīgi kungi, tā vis nav. Nauda, ar ko muižu esmu pircis, pieder jums, jo to priekš desmit gadiem atradu uz ceļa, kur jūs teicāt, ka jums izkritusi."

Kungi par Ješkas labu sirdi un goda prātu nespēja ne izbrīnīties un sacīja, ka nezinot, vai esot eņģeļu vai cilvēku pulkā. Tad kungs šim atbild: "Redzi, es biju aizbraucis tālu pār jūŗu, kur man liela pracese bija jāved; tā man laimīgi izdevās, no kā vēl bagātāks esmu nekā toreiz. Tāpēc, ka jūs tāds goda vīrs, kas svešu mantu nav gribējis paslēpt, bet to zināmu darījis, paturat savu muižu un dzīvojat laimīgi. Lai Dievs jums palīdz!"

Der Knecht Ješka verliebte sich in die reiche Bauerntochter Anna. Eines Tages sprach er zu ihr: "Höre, Anna (hier Koseform Aņņuks), ich weiß es selbst nicht, aber Gott weiß es, wie sehr du mir gefällst und dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Ich würde dich gern heiraten, wenn dein Vater damit einverstanden wäre, aber er wird es wohl nie zulassen, denn du bist reich und ich bin arm. Und was meinst du selbst, würdest du meine Frau werden wollen?"

"Nun, du bist ein guter Bursche und ein prächtiger Mensch und du gefällst mir recht gut, deshalb hätte ich auch nichts dagegen, dich zu heiraten. Sprich nur mit meinem Vater."

"Nein, nein, das wage ich nicht!", Antwortete er.

Einmal schickte sich Anna an, aufs Feld zu gehen. Sie vereinbarten, dass Ješka ihr am Abend ein Stück Weges entgegen gehen solle. Nun, er macht sich in der Dämmerung auf den Weg, begegnet seiner Liebsten und freut sich, mit ihr sprechen zu können, aber gleichzeitig ist er betrübt, denn er hat keine Hoffnung sie zur Frau zu bekommen, weil er so arm ist. Betrübt und nachdenklich kehren beide heim. Nicht weit vom Hof stößt Ješka mit dem Fuß gegen etwas Hartes. Er tastet danach und findet eine schwere Kiste. Er untersucht die Kiste gut und findet darin zehntausend Goldrubel.

Nun begibt er sich mutig zu Annas Vater und spricht zu ihm "Lieber Vater! Ich liebe Euer Ännchen. Bis jetzt war ich bettelarm, deshalb wagte ich nicht, bei euch um ihre Hand anzuhalten, aber jetzt bin ich reich, denn Gott selbst hat bestimmt, dass ich eine ganze Kiste voll Geld finden sollte. Ich bitte euch, mir Ihre Tochter zur Frau zu geben."

Der Vater antwortete darauf: "Dass ihr beide euch gern habt und heiraten wollt, das will ich euch gar nicht verbieten, aber jetzt könnt ihr noch nicht heiraten, denn das gefundene Geld gehört dir noch nicht. Lass ein Jahr und sechs Wochen vergehen und lass den Pfarrer es von der Kanzel anzeigen: sollte sich dann niemand finden, der auf das Geld Anspruch erhebt, so wirst du es behalten können."

Ein Jahr und sechs Wochen vergingen, aber niemand meldete seinen Anspruch auf das Geld an. Ješka und Anna feierten Hochzeit und kauften sich für das gefundene Geld ein kleines Gut, auf dem sie wie Herren lebten. Mit der Zeit wurden ihnen drei Kinder geboren, die ihnen viel Freude und viel Glück brachten.

Zehn Jahre später fuhren zwei Herren in der Postkutsche die Landstraße entlang. Als sie zu der Stelle kamen, wo Ješka damals die Geldkiste gefunden hatte, brach die Wagenachse. Da sagte der eine Herr: "Dies ist eine wahre Unglücksstelle. Als ich vor zehn Jahren hier entlangfuhr, war dem Wagen der Boden eingebrochen und eine Geldkiste mit zehntausend Rubeln herausgefallen."

Ješka, der nicht weit von der Stelle entfernt auf seinem Feld stand, hatte das Gespräch der Herren belauscht. Er ging auf die Herren zu und lud sie auf sein Gut ein, bis der Kutscher den Wagen in Ordnung gebracht haben werde. Er nahm sie liebenswürdig auf und bewirtete sie gut, und die beiden Herren wunderten sich über seine geschickte Frau und seine manierlichen Kinder. Nach dem Mahl lud Ješka sie zu einem Spaziergang ein und bat sie, ihre Felder zu betrachten.

"Wieso denn unsere Felder?" Fragten sie. "Dieses Gut gehört doch Euch und das sind Eure Felder!"

"Nein, gnädige Herren, so verhält es sich nicht. Das Geld, mit dem ich mein Gut gekauft habe, gehört Euch, ich habe es vor zehn Jahren auf der Straße gefunden — dort, wo ihr es verloren habt."

Die Herren konnten sich nicht genug wundern über das gute Herz und die Redlichkeit von Ješka. Sie sagten, sie wüssten nicht mehr, ob sie mit Menschen oder mit Engeln zu tun hätten. Da sprach der eine Herr: "Seht, ich musste weit übers Meer fahren, um einen großen Prozess zu führen, der ein gutes Ende nahm. Heute bin ich noch viel reicher als damals. Weil, ihr ein redl­icher Mann seid, der fremdes Eigentum nicht verheimlichen will, sondern es anzeigt, sollt ihr Euer Gut behalten und glücklich leben. Gott helfe euch!"

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox