Ūsiņš / Usinsch, Using

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Jaunroze
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Jaun-Laicēnos un Jaun-Rozē Jurģu svētku ieraša pārgājusi no Jurģiem uz vasaras svētku pirmo vakaru, kur vēl priekš nedaudz gadiem dažās vietās (Tīlānos) šos svētkus svētījuši. Vasaras svētku vakarā jeb naktī pieguļnieki ir tāpat darījuši kā Jurģu naktī. Domājams, ka laikam tādēļ uz vasaras svētkiem šie pieguļnieku svētki pārgājuši, ka ap Jurģiem dažreiz vēl ļoti maza zāle un otros svētkos vaļas izgulēties — nav jākavē caur šiem svētkiem darbu dienas.

Kad agrāk jāja Jurģu dienā pirmo reizi pieguļā, tad mēdza sviest kādu lupatu ugunī un to sadedzināt, lai metējam visā vasarā pieguļā nesadegtu drēbes.

In Jaunlaicene und in Jaunroze sind die Bräuche des Jurģis-Festes vom Jurģis-Tag auf den Abend des ersten Pfingsttages übergegangen. Dort hat man noch vor wenigen Jahren (z.B. in Tīlāni) dieses Fest gefeiert. In der Pfingstnacht verfuhren die Nachthüter ebenso wie sonst in der Jurģis-Nacht. Wahrscheinlich ist das Fest deshalb auf Pfingsten verlegt worden, weil manchmal um den Jurģis-Tag herum kaum Gras zu finden ist; außerdem kann man sich am zweiten Festtag ausschlafen und muss auf diese Weise keinen Arbeitstag versäumen.

Als man früher das erste Mal im Frühjahr zur Nachthütung ritt, pflegte man einen Lappen ins Feuer zu werfen und zu verbrennen, damit den Nachthütern im Sommer niemals die Kleider versengt würden.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox