Govu-Māŗa / Die Kuh-Māŗa

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Comments: Vairāki iesūtītāji
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz (Jelgavas apg.) pirmo reizi lopus ganos laižot, saimniece sasējusi visas atslēgas, cik vien mājā bijušas, sarkanā dzijā un pabāzusi zem kūts sliekšņa, kur lopiem pāri jākāpj. Atslēgas tādēļ likusi, lai lopi turētos ganos kopā tāpat, kā atslēgu virkne saturas. Un sarkano dziju sējusi, lai lopiem neuzbruktu sarkanās vainas (asins sērga). Citā vietā arī tā darīts: lopi izdzīti aplokā, gans paņēmis atslēgu virkni, aptecējis lopu baram trīs reiz riņķī un beidzot iemetis virkni lopu barā (vidū). Saimniece paķērusi atslēgas un gājusi mājā — gans turpretim aizdzinis lopus.

Lielvārdē (M. Starķis uzr.) dara tā: pirmo reizi govis ganos dzenot, apskrien ar atslēgu trīs reiz govim, lai viņas vienā vietā turētos. Jeb: pirmo reizi govis ganos dzenot, jāņem rīkste no mājas līdz, jānēsā cauru dienu ganos un vakarā jāaizsprauž kūtī aiz spāres, tad govis nenozūdot.

Jurģu rītā govis jānoslacina ar pirts slotu (ar to, kas tai sestdienā pirtī lietota), tad dunduri nebizina. Priekš Jurģiem zirgi nav jāpin, citādi paliek klibi. Jurģu rītā priekš saules zirgi jāpeldina, lai dunduri neēd. Māras rītā priekš saules jāslauka istaba, tad nav blusu. Māras rītā jāliek siets jumtā, lai mušas pienā nekrīt. Mātas rītā arī meitām jāmazgājot mute priekš saules straujā upē vai avotā, lai ganos miegs nenāktu. Turpretim, ja bērni pūpolu svētdienā priekš saules pārnesot žagarus no meža, tad, ganos iedami, atronot daudz putnu ligzdu. Bet gavēņu svētdienās to lai nedarot, citādi čūskas velkas mājā.

Pirmo ziemas svētku nakti puišiem jāpārguļot zirgu stallī un jāklausoties, ko zirgi runā. Ziemas svētku vakarā jāapskrienot ar atslēgām divreiz bišu dārzam, tad izdodas bites.

Jelgavas apgabalā senāk darīja tā. Ziemas svētku vakarā, kad meitas gāja govis sakopt, paņēma līdz brandvīna pudeli un rausi. Brandvīna pudeli nolika siles galā, rausi aizbāza aiz dziedra (sijas). Pirmo svētku rītu, kad govis kopa, nolēja no pudeles dažus pilienus zemē, arī pašas drusku pielikušas lūpām, un citu nesušas istabā; rausi (aiz dziedra) izdalījušas savā starpā pa kumosiem. To visu darījušas lopu veselības labad. Dažreiz pudeli nolikušas vecākai govij blakus; dažreiz arī salaistījušas maizi ar dažādām zālēm, apkvēpinājušas ar dūlāju (dūlājs ir ošu koks, saplosīts vienā galā drostalās, lai labi gruzd. Ar tādu dūlāju dravēja arī bites). Šo maizi tad iedevušas govim, lai ļaunums neliptu. Šinī vakarā skatījās arī, kā govis apguļas: ja uz kreisiem sāniem, tad bija cerība gotiņu sagaidīt, ja uz labajiem sāniem, tad vērsīti.

Ja kustoni, vadājoties pa Jurģiem, uz jauno vietu veduši un tas pie ilkss jeb pie ratiem negājis, tad nogriezuši mazu skaidiņu ratiem (laikam no lubām jeb no skārēm) un ielikuši lopam ragu starpā, tad tūliņ gājis. Jeb dzinējs izņēmis saiti caur ragu starpu un iespraudis adatu saitē — tūliņ gājis, lai brauc, cik ātri grib.

Jaunā vietā vadājoties, bēruši arī lopiem sāli uz muguru, lai citi nenobrīnotu. Ja gribējuši, lai govs jaunā vietā pienu nenorauj (skauģi neapskaustu), tad ņēmušas pelnus no papodes, iesējušas lupatā un paņēmušas jaunā vietā līdz; tur pelni piejaukti govs dzērienam. Lai lopi nebēgtu atpakaļ, tad lējušas ūdeni govim virsū, no galvas sākdami. Ja negrib kleinām kājām jērus pieredzēt, nevajaga vakaros pievērptas spoles tīt.

Einmal (Umgebung von Jelgava, dt. Mitau), als das Vieh zum ersten Mal auf die Weide getrieben wurde, fädelte die Bäuerin alle Schlüssel, die im Hause vorhanden waren, auf einen roten Wollfaden. Die zusammengebundenen Schlüssel legte sie unter die Schwelle der Stalltür, über die, die Kühe treten mussten. Die Schlüssel sollten bewirken, dass die Kühe auf der Hütung ebenso zusammenblieben wie die zusammengebundenen Schlüssel. Der rote Faden sollte die Kühe vor der Roten Seuche (Blutfluss) bewahren. In anderen Gegenden pflegte man auch so zu tun: man trieb das Vieh auf die Koppel. Dann nahm der Hirte den Schlüsselbund, lief dreimal um seine Herde herum und warf dann die Schlüssel mitten unter das Vieh. Die Bäuerin hob den Schlüsselbund auf und ging nach Hause, der Hirte trieb das Vieh zur Hütung.

In Lielvārde (aufgeschrieben von M. Starķis) macht man so: Wenn das Vieh zum ersten Mal (im Frühjahr) ausgetrieben wird, läuft der Hirte mit einem Schlüssel in der Hand dreimal um seine Herde herum damit die Kühe beim Hüten beisammen bleiben. Oder, beim ersten Austreiben muss man von Zuhause eine Rute mitnehmen, sie den ganzen Tag mit sich herumtragen und am Abend hinter den Dachsparren stecken: Dann gehen die Kühe nicht verloren.

Am Jurģis-Morgen muss man die Kühe mit einem Badequast besprengen (mit einem Badequast, der am Sonnabend davor in der Badstube benutzt worden ist), dann bringen die Biesefliegen sie nicht zum Biesen. Vor dem Jurģis-Tag soll man Pferden keine Beinfesseln anlegen, sonst lahmen sie. Am Jurģis-Morgen muss man die Pferde noch vor dem Sonnenaufgang zur Schwemme bringen, dann werden sie von Bremsen in Ruhe gelassen. Am Morgen des Māŗa-Tages muss man noch vor dem Sonnenaufgang die Stube fegen, dann gibt es keine Flöhe. Am Morgen des Māŗa-Tages muss man ein Sieb aufs Dach legen, dann fallen keine Fliegen in die Milch. Am Morgen des Māŗa-Tages müssen die Mägde noch vor dem Sonnenaufgang das Gesicht waschen, damit sie beim Viehhüten nicht einschlafen. Wenn die Kinder am Morgen des Palmsonntags (im Lettischen: Weidekätzchensonntag) Reisig aus dem Wald holen, bevor die Sonne aufgegangen ist, dann finden sie beim Viehhüten viele Vogelnester. An den Fastensonntagen sollen sie es aber nicht tun, denn dann schleppt man Schlangen auf den Hof.

In der Weihnachtsnacht (Hl. Nacht) sollen die Knechte im Pferdestall übernachten und lauschen, was die Pferde miteinander sprechen. Am Weihnachtsabend (Hl. Abend) muss man mit Schlüsseln zweimal um den Bienengarten herumlaufen: Dann gedeihen und tragen sie gut.

In der Gegend von Jelgava hat man früher auf folgende Weise gehandelt: Wenn die Mägde sich am Weihnachtsabend (Hl. Abend) in den Stall begaben, um das Vieh zu versorgen, nahmen sie eine Flasche Branntwein und einen Fladen mit. Die Branntweinflasche stellten sie ans Ende der Krippe, den Fladen steckten sie hinter den Wand-Stützbalken. Am Morgen des ersten Weihnachtstages gossen sie beim Viehversorgen einige Tropfen Branntwein auf die Erde, einige Tropfen nahmen sie davon auch selbst, den Rest brachten sie ins Haus zurück. Den Fladen verteilten sie unter sich. Das alles wurde für die Gesundheit des Viehs getan. Manchmal stellten sie die Flasche neben die älteste Kuh hin; mitunter wurde Brot mit Kräutersud besprengt und mit dem Qualm eines brennenden Eschenscheites beräuchert (mit einem solchen Scheit wurden von den Imkern auch die Bienen beräuchert). Das Brot wurde an die Kühe verfüttert, damit ihnen nichts Übles zustoße. Am Abend wurde beobachtet, wie die Kühe sich zum Schlafen hinlegen würden: legten sie sich auf die linke Seite, so konnte man ein Kuhkälbchen erwarten, legten sie sich auf die rechte Seite, so würde es wohl ein Stierkälbchen werden.

Wenn ein Haustier bei dem Umzug am Jurģis-Tag nicht neben oder hinter der Fuhre laufen wollte, musste man einen kleinen Splitter vom Wagen abschneiden und dem Rind zwischen die Hörner legen, dann weigerte es sich nicht mehr zu laufen. Oder aber der Fahrer legte den Strick zwischen die Hörner und steckte eine Nadel in den Strick — da folgte das Rind sofort, man konnte so schnell fahren wie man wollte.

Zog man auf einen anderen Hof um, pflegte man dem Vieh auch Salz auf den Rücken zu streuen, damit es vor dem bösen Blick anderer geschützt wurde. Wenn man wollte, dass die Kuh an dem neuen Ort nicht weniger Milch gäbe, nahm man etwas Asche vom Herd, band sie in ein Läppchen und nahm es zum neuen Wohnort mit. Dort mischte man die Asche dem Getränk für die Kuh bei. Damit das Vieh nicht zu dem alten Hof zurücklief, begoss man es mit Wasser, wobei man das Begießen am Kopf begann. Wenn man keine krummbeinigen Lämmer haben will, dann muss man nicht am Abend vollgesponnene Spulen abwickeln.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox