Govu-Māŗa / Die Kuh-Māŗa

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Jaunpiebalga
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Jaun-Piebalgas tiesā atronas ezers, Kāpuru Kalna ezers. Šinī ezera malā lopu Māŗa savas teles ganījusi. Bet reiz tai slīdējusi kāja un gribot negribot ieslīdējusi ezera dzelmē un noslīkusi. Teles gan skraidījušas bļaudamas apkārt, savu Māŗu meklēdamas, bet nelīdzējis. Lai meklē, kur grib — kas pagalam, tas pagalam. Teles pusbadā nonīkušas, jo Māŗa tās vedusi agrāk zīdīt, bet tagad neviens nezīdījis. Beidzot cilvēki teles ieveduši savā kūtī un barojuši; tomēr tik treknas neuzbaŗojuši, kā Māŗa priekšlaik.

Tirdzinieki — Kāparu kalnā noturēja agrāk Māŗas tirgu — katrreiz mēdza vispirms šinī ezerā nomazgāties, kādu naudas gabalu ūdenī iemest un tad tikai domāt tirgoties. Ja kādam zirgam vainu atrada, tad tādu Māŗas dienā papeldināja šinī ezerā, apjāja trīsreiz tirgum riņķī un, re, zirgs vesels. Ezera malā senāk bijis akmens, uz kuŗa pa dieviem ziedojuši. Reiz kādi pārgudri palaidnieki klusu apēduši to, ko ļaudis uz akmeņa bija ziedojuši. Bet kas ir? Palaidņi tikai pusdzīvi vēl varējuši pārvilkties mājā, cik slimi: skaidri mirst nost; kamēr tad pūšļotāji, pesteļi ar lielām mokām atcēluši gan.

In Jaunpiebalga befindet sich ein See, man nennt ihn den Kāpuru kalna ezers. Um Ufer des Sees weidete die Kuh-Māŗa ihre Kühe. Aber einmal glitt sie aus, fiel in den See und ertrank. Die Kühe liefen brüllend umher und suchten ihre Māŗa, aber vergeblich. Sie konnten suchen, soviel sie nur wollten — verschwunden war verschwunden. Die Kälbchen waren schon halb verhungert, denn Māŗa hatte sie früher zum Säugen gebracht, jetzt war aber niemand mehr da, der sie säugte. Schließlich brachten die Menschen die Kälber in ihre Ställe und fütterten sie, aber so rundlich, wie sie früher bei Māŗa gewesen waren, wurden sie nicht.

Die Marktfahrer — früher wurde auf dem Kāpuru-Berg der Māŗas tirgus (Marienmarkt) abgehalten — pflegten, sich zuerst in dem See zu baden (oder zu waschen), ein Geldstück ins Wasser zu werfen und erst dann ans Handeln gehen. Wenn man an einem Pferd einen Schaden feststellte, so brachte man es am Māŗa-Tag hierher zur Schwemme. Dann ritt man auf ihm dreimal um den Markt herum — und das Pferd war wieder gesund. Am Seeufer lag ein Stein, auf dem man früher Gottheiten geopfert hatte. Einmal hatten übermütige Burschen alles aufgegessen, was die Leute auf den Stein gelegt hatten. Aber was geschah? Die Übermütigen konnten sich nur noch halbtot nach Hause schleppen, so krank waren sie geworden. Nur mit großer Mühe konnten Besprecher und weise Menschen sie wieder auf die Beine bringen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox