Slimības / Krankheiten

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Valka
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienreiz satikušies kāsus ar drudzi mežā un sāk runāties.

"Nu, kaimiņ! " kāsus prasa, "uz kurieni nu cirtīsies?"

"Iešu tepat nāburgos pie viena jauna vīra."

"Kā tad tu klāt tiksi?"

"Kā klāt tikšu? Itin viegli: kad vīrs pirtī būs bijis un no pirts atnācis, viņam gribēsies dzert; es jau laikus būšu ielīdis krūzē un viņš dzerdams iedzers mani līdz. Bet saki tu arī: kur tad tu iesi?"

"Iešu šepat otrā ciemā pie jaunās saimnieces bērniem, kur man liels darbs būs."

"Kā tu viņiem piekļūsi?"

"Kā piekļūšu? Ielīdīšu pirts slotā: kad saimniece ar bērniem pirtī ies un bērnus lāvā ar slotu pērs, iepērs mani līdz."

Nu, un tā nu kāsus ar drudzi vēl norunājuši, ka pēc gada laika gribot atkal šepat mežā satikties, lai viens otram pastāstītu, kā par to gada laiku katram būs klājies, un tad izšķīrušies.

Bet šo visu viens ģēģeris slepeni noklausījies, kas arī mežā bijis, un domājis pie sevis: kuŗam nu palīdzēt: vai vīram, vai saimnieces bērniem? Pēdīgi nodomājis vīru no drudža glābt, jo drudzis arvienu grūtāki panest kā kāsus. Labi. Un tā ģēģeris sestdienas vakaru prom uz to māju, kur jaunais vīrs. Aiziet un prasa: "Kur saimnieks?" Mājas ļaudis atbild, ka pirtī. Labi, tad jāpagaida. Pagaida, atnāk saimnieks no pirts un atsēžas: lai atnesot krūzi ūdens nodzerties! Atnes. Bet tiklīdz saimnieks grib dzert, ģēģeris pagrābj krūzi, ielej ūdeni pūslī, aizsien galu un pavēl, lai namā pie jumta pakaŗ dūmos, jo tur esot drudzis iekšā. Labi, pakaŗ arī. Bet nu drudzis augšā sācis pūslī drebēt, trīsēt un tā sadrebējis visu gada laiku. Kad gads ir bijis pilns, ģēģeris atkal aizsteidzies mežā tai pašā vietā klausīties un pieteicis saimniekam, lai nu drudzi palaiž no pūšļa ārā. Aizgājis — kāsus jau gaidījis drudzi. Par laiciņu ierauga: drudzis velkas ar divi ķeģiem tīri melns nobeidzies. Tā kāsus prasa drudzim: "Kur tu tā nespēcīgs palicis?" Drudzis atbild: "Man veselu gada laiku bija jākvēpst namā — dūmos." Bet kāsus atbildējis: "Palūk, cik, balts es esmu — mani divreiz nedēļā pirtī veda un pēra un mazgāja."

Pēdīgi aizgājuši abi divi dundurodami uz citu pusi.

Einmal begegneten sich der Husten und das Fieber im Walde und begannen mit einander zu reden.

"Nun, Nachbar," fragte der Husten, "wohin des Weges?"

"Ich will hier gleich in der Nähe einen jungen Mann aufsuchen.

"Und wie willst du an ihn herankommen?"

"Wie ich an ihn herankommen soll? Das ist ganz leicht: Wenn er von der Badstube heimkommen wird, wird er sehr durstig sein. Ich werde inzwischen schon in den Krug gekrochen sein. Beim Trinken wird er mich mittrinken. Nun sag du mir aber mal, wohin du gehen willst?"

Ich will auf einen Bauernhof — auch gleich in der Nähe, wo ich viel Arbeit bei den Kindern der jungen Bäuerin haben werde." "Und wie willst du an sie herankommen?"

"Wie ich an sie herankommen werde? Ich werde in den Badequast kriechen und mich darin verstecken. Wenn die junge Bäuerin in der Badstube ihre Kinder mit dem Quast beklopfen wird, wird sie mich in sie hineinklopfen."

Der Husten und das Fieber vereinbarten noch, sich in einem Jahr an derselben Stelle zu treffen, um einander zu erzählen, wie es ihnen in der Zwischenzeit ergangen sein wird. Dann trennten sie sich.

Ein Jäger hatte aber ihr Gespräch heimlich belauscht. Er hatte sich um dieselbe Zeit im Waide befunden und überlegte nun, wem er helfen sollte: dem jungen Mann oder den Kindern der Bäuerin. Schließlich beschloss er, den Mann vor dem Fieber zu retten, denn, das: Fieber ist schwerer zu ertragen als der Husten. Gut. Am Samstagabend begab sich der Jäger auf den Hof, auf dem der junge Mann lebte. "Wo ist der Bauer?" Fragte er. Man antwortete ihm, der Bauer sei in der Badstube. Gut, dann wolle er warten. Er wartete. Der Bauer kam von der Badstube zurück und setzte sich hin: Man möchte ihm doch einen Krug Wasser reichen. Der Krug wurde gebracht. Aber sobald der Bauer sich anschickte, das Wasser zu trinken, ergriff der Jäger den Krug und schüttete das Wasser in eine Schweinsblase, die er sorgfältig zuband. Dann befahl er, die Blase in dem Rauchabzug über der Feuerstelle aufzuhängen, denn Fieber sei darin. Gut, man hing die Blase auf. Das Fieber begann zu zittern und sich zu schütteln und schüttelte sich in der Blase ein ganzes Jahr lang. Als das Jahr um war, sagte der Jäger zu dem Bauer, dass er das Fieber jetzt herauslassen könne. Selbst eilte er in den Wald, um die beiden Freunde zu belauschen. Als er hinkam, war der Husten bereits dort und wartete auf das Fieber. Nach einer Weile sieht er: Das Fieber, ganz schwarz, schleppt sich — auf zwei Stöcken gestützt — herbei. Der Husten fragt das Fieber: "Wieso bist du so schwach geworden?" Das Fieber antwortet: "Ich habe ein ganzes Jahr im Rauchfang hängen müssen." Der Husten antwortete: "Sieh nur, wie sauber ich bin — man hat mich zweimal in der Woche zur Badstube gebracht und dort gebadet und gewaschen."

Schließlich gingen beide brabbelnd davon.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox