Slimības

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Viens vīrs saslimis ar kaklu un sūtījis savu sievu uz zīlnieku pēc zālēm un arī apvaicāties, kā tas esot cēlies. Aizgājusi, zīlnieks teicis: tas esot cēlies no miroņa, un iedevis sāls graudu. Atnākusi mājā, vīrs jau bijis labāks un vaicājis: "Nu, ko zīlnieks sacīja?" "Teica, ka tas tev no miroņa." Jā, tas esot tiesa, apgalvojis vīrs, esot gan no miroņa: viņš sējis ceļa malā — braukuši bērinieki gaŗām un kā esot paskatījies uz vedamo mironi, tūliņ palicis nelabi. Maz dienās vīrs izveseļojies.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox