Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit)

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ēķingrāve
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Kurzemē ap Ēķingrāvi un Vidzemē ap Kalsnavu priekš 50 gadiem ticēja, ka tam, kam pūķis klausot, šis (pūķis) sanesot naktīs pa dūmu ceļu mantas. (Par dūmu ceļu tolaik nosauca to caurumu jumta šķorē, pa kuŗu dūmi mēdza ņemt ceļu no kurināmām vietām). Bet ja kāds, pūķi gaisā redzēdams, uzminot pūķa pieturētāja vārdu, tad pūķis pārsprāgstot un tam visa manta izzūdot. Pārvērsties par pūķi un aplasīt kaimiņiem svētību esot velna skola. Vēl tagad saka par tādu, kam laicīga manta vairojas: "Viņam ir pūķis!"

Netālu no Ēķingrāves, gar vienām mājām braucot, mans vedējs piepēži izsaucās: "Re, re, kur pūķis!" un nokrustījās. (Tas bija nakts putns, kas lidinājās un pazuda pa dūmu ceļu.) Pūķa uzdevums bija sanest pa jumtu mantas.

Vor etwa 50 Jahren glaubte man in Kurland, in der Gegend von Ēķiņgrāve, und in Livland, in der Gegend von Kalsnava, dass demjenigen, dem ein Drache gehorche, dieser Schätze durch den Rauchfang herbeischaffe. Aber wenn jemand, der den Drachen in der Luft fliegen sehe, die Worte errate, die ihn anhalten können, platze der Drache und verliere die Schätze. In der Teufelsschule lerne man, sich in einen Drachen zu verwandeln und den Nachbarn den Segen zu stehlen. Noch jetzt pflegt man von jemandem, dessen weltliche Schätze sich mehren, zu sagen: "Der hat wohl einen Drachen!"

Als wir in der Nähe von Ēķingrāve an einen Bauernhof vorbeifuhren, rief mein Kutscher aus: "Seht, seht, der Drache!" (Das war ein Nachtvogel, der herumflog und in der Nähe des Rauchfanges verschwand.) Die Aufgabe des Drachen war, Schätze durch den Rauchfang im Dach ins Haus zu tragen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox