Pūķa iegūšana un darbība

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Agrāk, kam bijuši pūķi, tie drīz vien palikuši bagāti. Pūķu turētāji, kad veduši linus uz Rīgu, no poda izsvēruši birkavu. Tā arī viens pūķu turētājs aizvedis uz Rīgu 8 podi linu, bet izsvēruši 8 birkavi, jo kad svērts, pūķis tupējis virsū. Rīgā tas tā esot bijis, bet Vāczemē, kur lini aizvesti, esot svara trūcis.

Rīgā pūķus pārdevuši namnieki. Viens zemnieks gājis izdaudzinātā namā pūķi pirkt, iedevuši veca striķa gabaliņu, sabijies un neņēmis.

Vienam saimniekam bijis nespēcīgs zirgs, nopircis pūķi, par pūķi iedots vecs striķa galiņš. Uz māju braucot, zirgs iet dancodams vien, bet šis izsviež striķa galiņu zemē, un zirgs nu gājis atkal kā agrāk, ļoti lēni. Gabaliņu pabraucis, gājis atpakaļ lūkot pūķi, bet viņa vairs nebijis.

Arī kāds cits saimnieks Rīgā nopircis pūķi, kastītē ieliktu, un vedis uz māju. Ceļā citi ceļa vīri, kasti redzēdami, jautājuši, ko tur vedot. Tur esot tāda sūda lietiņa. Kad pūķi pārvedis, tad mājā nespējuši vairs mēslus tīrīt.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox