Pūķa iegūšana un darbība

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Kārlis Mačulāns no Ilūkstes apriņķa uzrakstījis tīšām sagrozītu teiku (LP, VII, I, 831, 2) par vienu "rijas dievu Jupi" un otru "rijas dievu Švambi." P. Š.


Saimnieks Rīgā nopircis divus pūķus: vienu naudas, otru labības. Abi pūķi bijuši mazā kastītē. Rīgas kungs saimniekam piekodinājis, lai kastīti uz ceļa netaisa vaļā. Bet saimnieks tomēr uz ceļa attaisījis kastīti un paskatījies. Kastītē bijis vecs zirga pinekls un sakaltusi vardes kāja. Saimnieks noskaities un nometis pineklu un vardes kāju ceļmalā.

Kad saimnieks atkal uz Rīgu braucis, tad tai vietā, kur viņš pineklu un vardes kāju nometis, bijusi liela kaudze labības un tai līdzās liela kaudze naudas.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox