Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit)

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Stružāni
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Comments: Brasliņš ir skolotājs
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Viens zemnieks pilsētā par savu dvēseli bija pūķi nopircis un dabūjis to kādā kastītē ieliktu. Viņam bija stipri piekodināts, lai kastīti uz ceļa netaisa vaļā un lai tur neskatās iekšā. Kad nu kastīte gauži viegla, saimnieks domā: "Tur nav nekas iekšā un es tikai esmu pievilts savu dvēseli pārdodams." Viņš atrauj kastīti vaļā un ierauga melna sivēna asti tur iekšā. Sasirdījies par tādu piekrāpšanu, viņš met kastīti ar visu asti ceļmalā krūmos un brauc uz māju. Pēc kāda laiciņa viņam gadās atkal pa to pašu ceļu braukt, un pie zināmiem krūmiem ticis, viņš saka: "Jāparauga, vai mana kastīte ar sivēna asti te vēl būs." Bet ko ierauga? Kastītes vietā atrodas laba kaudzīte zelta naudas. Nu, zināms, saimnieciņš naudu gan saņēma, bet viņam gauži žēl, ka kastīti ar sivēna asti bija krūmos triecis.

Zaldāts dabū no sava kaŗa kunga, kam viņš uzticīgi 8 gadus bija dienējis, pūķi. Zināms, dvēsele līdz ar sievu bija jānoraksta Melnajam. Kaŗa kungs vēl piesaka, viņu atlaižot: "Kad mājā tiec pie sievas, tad pašus pirmos vārdus teic uz viņu: "Melnais tavā sirdī un manā sirdī!"." Zaldāts iet uz māju ar pūķi kastītē un domā pie sevis: "Kā tad nu es pēc 8 gadu šķiršanās uz sievu sacīšu: "Melnais tavā sirdī!"

Tā viņš pie sievas ienākot teic: "Tev labi, man labi." Bet pūķis nav vis ar to mierā, bet ir no kastītes laukā un projām. Ko nu darīt? Viņš dodas atkal uz pilsētu atpakaļ pie sava kaŗa kunga, kas viņam otrreiz pūķi iedod, bet nu zināms bez maksas, jo abēju dvēseles jau parakstītas, tik vien mājās pārnākot bija jāsaka: "Melnais tavā un manā sirdī." Nu pūķis viņiem palika un kalpoja uzticīgi.

Muns dzjadzis stoigoj po sovu olnīcu iz karaulas i jis radz tai op pusnoktij po goisu īt mals gails, i zalta pūds kai lela bļūda jim prīkšā i spīd kai guns. Nu, kū jim dorīt? Jis nazinc nakū. Posauc savu suobru i vaicoj: kas jis tuods jir? "Nu, tis jir pūks, kas naudu nas." Dzierdi, dzjadzka, ūtrreiz, kad jū redzi, mest tevim bikses zemē, zini tūlaik bius nauda, ju pūks mat vusu, kas jim tod jir, zamienī. Bet ju pots pūku dobiut gribi, tad ej iz mīstu iļi do gorodu, tī tev paruodeis taidu cilvāku, kam jau taidas lītas jir. Tod tu jej po durviem atspruokliski pi juo ustabā īkšā i soki iz jo: "Malnais tavā ir munā sierdej!" A toļķi tev krista mast prīkšā napozazvalījīs." Kaj jou muocjēts, jis īt iz gorodu i atrūd vīnu veceli kaidā goroda stjurej, kas jim pūku por sovu i sīvas dvjēseli puordūd. Nu tī laika bij jis ļūti bogāts, kai pots čorts i visiņķi ļaudis runaj, kai Malnais jim.

Ein Bauer hatte in der Stadt für seine eigene Seele einen Drachen gekauft. Man hatte ihm ihn in einem Kästchen überreicht. Er wurde streng ermahnt, das Kästchen unterwegs nicht zu öffnen und nicht hineinzuschauen. Da das Kästchen sehr leicht war, glaubte der Bauer, da sei gar nichts drin. "Es ist gewiss nichts darin, ich habe meine Seele verkauft und bin betrogen worden." Er öffnete das Kästchen und erblickte darin den Schwanz eines schwarzen Ferkels. Wütend über einen solchen Betrug, warf er das Kästchen mit dem Schwanz in das Gebüsch am Straßenrand und fuhr nach Hause. Einige Zeit darauf fuhr er wieder dieselbe Straße entlang. Als er das Gebüsch erreicht hatte, sprach er bei sich: "Ich will doch nachschauen, ob mein Kästchen mit dem Schwanz des Ferkels noch hier liegt." Aber was erblickte er? — An der Stelle des Kästchens lag ein schönes Häufchen Goldgeld. Nun, das Bäuerlein nahm gewiss das Geld mit, aber es tat ihm jetzt sehr leid, dass er das Kästchen mit dem Ferkelschwanz weggeworfen hatte.

Ein Soldat bekam von seinem Kriegsherrn, dem er 8 Jahre treu gedient hatte, einen Drachen. Gewiss, seine Seele und seine Frau musste er dem Schwarzen vermachen. Als der Kriegsherr ihn entließ ermahnte er ihn noch: "Die ersten Worte, die du zu deiner Frau bei deiner Heimkehr sprichst, sollen sein: "Der Schwarze in deinem Herzen, der Schwarze in meinem Herzen!"" Der Soldat macht sich mit dem Drachen auf den Heimweg und denkt bei sich: "Wie soll ich denn nun nach einer achtjährigen Trennung zu meiner Frau sagen: "Der Schwarze sei in deinem Herzen. "" Als er nun das Haus betrat, sagte er zu seiner Frau: "Du hast es gut, ich habe es gut!" Aber damit war der Drache nicht zufrieden. Er verließ das Kästchen und flog davon. Was sollte man nun tun? Er kehrte zu seinem Kriegsherrn in die Stadt zurück, der ihm den Drachen zum zweiten Mal überreichte, diesmal ohne Bezahlung, denn beider Seelen hatte er dem Schwarzen ja bereits vermacht. Als er jetzt heimkam, musste er sagen: "Der Schwarze in deinem Herzen, der Schwarze in meinem Herzen." Jetzt blieb der Drache bei ihm und diente ihm treu.

Mein Onkel war auf seinen Hof hinausgegangen und erblickte so gegen Mitternacht einen schwarzen Hahn, der in der Luft flog und einen Goldtopf wie eine Schüssel vor sich trug, der wie Feuer funkelte. Nun, was sollte er machen? Er wusste nicht, was das zu bedeuten hatte. Da rief er seinen Nachbarn herbei und fragte ihn: "Was ist das?" "Nun, das ist ja ein Drache, der Geld trägt. Höre, Alter, wenn du ein anderes Mal einen Drachen siehst, dann lass die Hose herunter, dann wirst du Geld bekommen, denn dann wirft der Drache alles hinunter, was er gerade trägt. Aber wenn du selbst einen Drachen haben willst, dann geh zur Stadt, dort wirst du schon einen Menschen finden, der mit solchen Dingen handelt. Geh rückwärts in sein Haus und sprich zu ihm: "Der Schwarze in deinem Herzen, der Schwarze in meinem Herzen!" Aber bekreuzigen darfst du dich nicht!"

So belehrt, begab er sich in die Stadt und fand dort einen alten Mann, der ihm einen Drachen gegen seine eigene und die Seele seiner Frau verkaufen wollte. Seit der Zeit wurde er so reich wie der Teufel selbst und alle Leute redeten, dass er dem Schwarzen gehöre.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox