Pūķa iegūšana un darbība

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Gluži to pašu stāsta arī Aizskujiešos; tur tikai "niedras" vietā min "smilgas" un saimniece kalpam sacījusi, rādamās: "Edz, dēls, kam tu tā esi dziedājis? Es tev citu dziesmu biju dziedājusi!" R. A.


Īvānu saimniekam esot bijis labības pūķis. Rudzu ziedu laikā vecā Īvāna māte savam dienestpuisim, vecajam Juŗa krusttēvam, esot devusi sieru un čarku un pamācījusi, lai ejot Līcu (nāburgu mājas) vislabākos rudzos, lai tur iegulstoties un tā dziedot:

"Sētā rudzi griezdamies,
Līciem lai netiek nekā."

Juŗa krusttēvs gan saņēmis sieru un čarku, bet nedarījis vis tā, kā saimniece mācījusi, jo Līcu saimnieks viņam bijis labs draugs. Viņš nav vis gājis Līcu rudzos, bet nogājis purvā, iegulies niedrās un dziedājis:

"Sētā niedras griezdamās,
Līciem lai netiek nekā."

Kad Juŗa krusttēvs tā dziedājis, tad arī niedru ziedi gājuši griezdamies Īvānos.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox