Pūķa iegūšana un darbība

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Trīs saimnieki dzīvojuši kaimiņos: divi no viņiem bagāti, trešais nabags. Reiz nabadzīgais vaicājis bagātajiem: "Kāpēc jums viss papilnam, bet man nav nekā? Lai sāku, ko sākdams — nekas neizdodas. Vai nezināt man arī palīdzēt?" Bagātie atteikuši: "Palīdzēsim gan! brauc tikai mums Jurģu dienā līdz, gan tev viss vedīsies kā pa laidienām." Jurģu dienā nabadzīgais iegriezies pie bagātajiem, visi trīs tad no Kurzemes aizlaiduši uz Vidzemi. Viņi dzīvojuši netālu no Daugavas, uz pašām abu guberņu robežām. Braukuši, braukuši — nobraukuši līdz lielai muižai. Iegājuši muižā, tur uzņemti brīnum laipni — drusku tikai lai uzgaidot, kamēr kungs pārnākšot. Gaidījuši arī; bet nabadzīgais apmana: tai istabā, kur šie apsēdušies, kuŗas krāsns bez nevienas malkas, uguns deg pati no sevis. Pārnāk kungs, tūliņ sasveicinās ar abiem bagātniekiem, vaicādams: "Kas te par svešu smaku?" Bagātie atbild: "Atvedām savu kaimiņu, viņam saimniecībā nekā nevedas." "Labi, tad jāpalīdz tam. Bet jūs braukdami. laikam, būsit pieguruši, liku pienu atnest." Atnesa trīs spaņņi piena; bet nabadzīgais ierauga: spaņņos asinis. Bagātie ņēmušies strēbt, skubinādami ir nabagu, bet tas atsacījies. Pēc tam svešais kungs katram iedevis vērdiņu, lai metot krāsnī. Bagātie iemetuši, nauda palikusi krāsnī; bet kad nabadzīgais metis, nauda atsprāgusi atpakaļ krūtīs. Tad viņš nospļāvies, sacīdams: "Labāk ar Dievu nabags, nekā ar velnu bagāts!" Līdz to izteicis, tā svešais kungs pagrābis riekužu gānekļu un izdzinis ar tiem nabadzīgo no savas muižas. Nabadzīgais apskatīsies, kur īsti tagad atronas — ierauga, ka aiztriekts līdz pašam Lubānas ezeram. Nu griezies uz mājām un veselu nedēļu sagājis, kamēr pārnācis savā būdiņā. Mājā viņam pateikuši, ka Jurģu dienā, tiklīdz aizbraucis, esot viņa laukā arts un ecēts ar sešiem, melniem zirgiem; bet otrā rītā viss atkal nozudis — lauks nestrādāts bijis, nestrādāts palicis. Tai gadā nabadzīgajam vajadzējis savas mājas vēl pavisam atstāt; bet bagātie kaimiņi dzīvojuši vareni.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox