Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit)

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Gulbene
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Diviem saimniekiem, Lāčam un Bērzam, lāgā dzīve nevedusies. Beidzot sarunājušies pie zīlnieka Ķecekļa palīdzību meklēt. Aizgājuši arī. Ķeceklis nebijis mājā, bet viņa ļaudis teikuši: "Pagaidiet, pagaidiet, gan vakarā pārnāks." Gaidījuši arī, kas tur ir ir. Vakarā Ķeceklis pārradies un tūliņ prasījis: "Kāda vajadzība jūs spiež?"

"Tā un tā — gribam bagāti kļūt."

"Ā! bagāti kļūt! tā jau domāju; nu, nekas — palīdzēšu gan, bet tad jums tūliņ jāiet gulēt."

Labi, aizgājuši gulēt. Te īsi priekš pusnakts Ķeceklis izgājis mēnesnīcā un iesvilpies reizes trīs. Lācis vēl bijis nomodā, tas visu dzirdējis, tikai Bērzs krācis. Ne cik ilgi pēc svilpiena Ķeceklis ienācis istabā vēl ar otru vīru. Svešais tūliņ noliecies Lācim pie kājām un nezin, ko tur kāju pēdām gribējis darīt; bet Lācis ierāvis kājas apakš apsegas un bailēs skaitījis pātarus. Kā licies, pātari svešajam nepatikuši, jo tūliņ aizšāvies prom un noliecies pie Bērza kājām. Bērzs krācis, par viņu lai svešais dara, ko grib. Un darījis arī. Iecirtis kāju pēdā āderes un tad teicis Ķeceklim: "Šim, ače, līdzēs, bet tam otram ne."

No rīta Lācis piecēlies un atradis, ka viņa guļā neģērētas vēršu ādas izklātas palagu vietā, bet Bērzam neko neteicis; Bērzs manījis arī, ka vēršu ādas izklātas, bet tas atkal Lācim neko neteicis. Tā nu palicis. Beidzot pacēlies Ķeceklis un iedevis abiem riecienu maizes, noteikdams: "Pusriecienu iemetiet labības apcirknī, pusi atdodiet lopiem!" Labi. Pārgājuši mājā. Bērzs tūliņ ar savu riecienu izdarījis, kā pieteikts, bet Lācis atstājis riecienu piestā. Bet bērni no rīta teikuši: "Tētis vakar bija ciemā, meklēsim pa ridām, nezin, kur šoreiz ciema kukuli noglabājis." Meklējuši, meklējuši — atraduši piestā un noēduši. Svešā vīra vārdi piepildījušies. Lācim nelīdzējis. Bet palūk, Bērzam no tās dienas dzīvē apgabaļus vedies: apcirkņi pilni, lopi trekni, pienīgi — viens divi palicis tik bagāts, ka nezinājis, kur mantu likt. Tikai, kad Bērzs pēc gadiem nomiris, tad gan liela manta ātri izputējusi: sievai nebijis gandrīz ko ēst. Un kā nu neizputēs? Sieva arvienu redzējusi, ka no kapu puses attek vilks un noņem vienu aitu, noņem otru, norej vienu govi, norej otru un tā, kamēr viss ganāms pulks apslānīts. Gan sieva dažreiz vaimanājusi, vilku ieraudzīdama: "Lūk, lūk, nāk atkal Bērzs savai mantai pakaļ!", bet nelīdzējušas ne vaimanas, ne asaras: aiznesis visu, ko dzīvs būdams sarausis.

Zwei Bauern, Lācis und Bērzs, hatten ein schweres Leben. Schließlich beschlossen sie, beim Wahrsager (auch Zauberer) Ķeceklis Hilfe zu suchen. Sie machten sich auf den Weg. Ķeceklis war nicht zu Hause, aber seine Leute sagten: "Wartet ruhig auf ihn, am Abend wird er heimkommen!" Als der Zauberer Ķeceklis am Abend heimkam, fragte er sie sogleich: "Wo drückt euch der Schuh?"

"So und so — wir möchten reich werden!"

"Aha, reich wollt ihr werden, das habe ich mir schon gedacht! Aber nun gut, wir wollen euch helfen, nur müsst ihr euch dann gleich schlafen legen."

Gut, sie legten sich schlafen. Kurz vor Mitternacht ging Ķeceklis beim Mondschein hinaus und pfiff dreimal. Lācis, der noch wach lag, hatte alles gehört. Nur Bērzs war eingeschlafen und schnarchte. Nicht lange danach kam Ķeceklis mit einem anderen Mann ins Haus zurück. Der Fremde beugte sich sogleich über die Füße von Lācis und wollte etwas an seinen Fußsohlen vornehmen, aber Lācis zog seine Füße schnell unter die Decke und begann zu beten. Es schien, dass, das Beten dem Fremden missfiel, denn er zuckte gleich zurück und beugte sich über die Füße von Bērzs. Bērzs schnarchte nur weiter und ließ den Fremden mit seinen Füßen machen, was er wollte. Und der tat es denn auch. Er ließ ihn an den Fußsohlen zu Ader und sagte dann zu Ķeceklis: "Diesem hier wird es helfen, dem anderen aber nicht!"

Als Lācis am nächsten Morgen erwachte, bemerkte er, dass auf seinem Lager anstelle von Betttüchern ungegerbte Rinderhäute lagen, aber er sagte nichts zu Bērzs. Auch Bērzs sah die Rinderhäute, sagte aber seinerseits nichts davon Lācis. So blieb es. Schließlich stand auch Ķeceklis auf und gab jedem von ihnen eine Scheibe Brot, indem er sagte: "Legt die halbe Scheibe in den Kornverschlag, die andere Hälfte aber gebt dem Vieh!" Gut. Sie gingen heim. Bērzs verteilte seine Brotscheibe sogleich nach den Anweisungen, die Ķeceklis ihnen gegeben hatte, aber Lācis ließ seine Brotscheibe im Hanfstampfer liegen. Am nächsten Morgen sprachen seine Kinder: "Vater war gestern zu Besuch. Wer weiß, wo er diesmal das Mitbringsel (das Gastbrot) versteckt hat, wollen wir danach suchen." Sie suchten und suchten, schließlich fanden sie das Brot im Stampfer und aßen es auf. So gingen die Worte des fremden Mannes in Erfüllung: Lācis hat es nicht geholfen. Bērzs aber ging es von dem Tag an sehr gut: Sein Vorratshaus füllte sich, das Vieh war wohlgenährt und gab viel Milch. In kurzer Zeit war er so reich geworden, dass er nicht mehr wusste, wohin mit seinem Reichtum. Aber als Bērzs nach einigen Jahren verstarb, begann auch sein Reichtum zu schwinden. Seine Frau hatte mitunter kaum etwas zu essen. Und wie sollte es auch nicht mit dem Hof abwärts gehen? Die Frau sah, dass aus der Richtung des Friedhofs oft ein Wolf angelaufen kam, der bald eine, bald die zweite Kuh riss, bis die ganze Herde ausgerottet war. Wohl jammerte die Frau, als sie den Wolf kommen sah: "Seht da kommt ja wieder Bērzs, seinen Besitz zu holen!" Aber weder Klagen noch Tränen konnten ihr helfen: Er schleppte alles fort, was er zu Lebzeiten erworben hatte.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox