Pūķis apvainots / Der Drache ist beleidigt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Comments: Karlsons ir skolotājs
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Viens saimnieks bija nopircis gaļas pūķi. Pūķis nu paģērējis no saimnieka, lai viņam rādot savu saimi, cik liela tā esot, lai varētu zināt, cik gaļas viņam jāpārnes. Vakarā nu visa saime bija sapulcināta saimnieka kambarī, tā kā pūķis to varēja redzēt. Tikai viens puisis bija ielīdies aiz krāsns; to pūķis neieraudzīja.

Nu pūķis sāca nest gaļu un lika visiem priekšā. Visi dabūja gaļu, tik(ai) tas puisis, ko pūķis nebija redzējis, dabūja maitu. Saimnieks nu pūķam prasīja, kam tā esot darījis. Pūķis atbildējis: caur to esot nācis, ka to puisi nebija redzējis; viņam vajagot visus redzēt, kam grib gaļu dot.

Pūķi gavēņa naktīs, vai arī jaungada naktī var dabūt satikt. Tad viņš saticēju ir uzrunājot, kādu darbu lūgdamies. Ja nu minot tādu darbu, ko pūķis iespēj veikt, tad atbildot, ka tas jau padarīts, lai dodot citu. Ja darba devējs tad apjūkot, nevarēdams citu darbu atminēties, tad viņa dienas skaitītas: pūķis viņam uzbrūkot un aprijot. Tikai vienā gabalā jaunus darbus uzdodams, vari no viņa atkratīties, bet pavisam aizdabūt projām tad, ja attopot viņam pilnīgi neiespējamu darbu uzdot — piemēram ja liek no smiltim valgus vīt, tad tūliņ viņš atkāpjoties.

Viens saimnieks Rīgā nopērk no viena kunga pūķi. Kungs viņam piekodina, lai pāriedams savu sievu sveicinot tiem vārdiem: "Vel(n)s tavā sirdī!"

Bet viņš tomēr sveicinājis: "Dievs tavā sirdī!"

Bet kas nu ir? Tā tūliņ visa istaba paliek tik pilna netīrumu, lai berž, lai tīrī, cik grib — tīrības nav un nav.

Nu saimnieks nobēdājies iet atpakaļ pie tā paša Rīgas kunga un tad bijis atkal viss kārtībā.

Ein Bauer hatte einen Fleisch-Drachen gekauft. Der Drache verlangte von dem Bauern, dass er ihm sein Gesinde vorführte, er wolle sehen, wie zahlreich es sei, damit er wisse, wie viel Fleisch er herbeizuschaffen habe. Am Abend war das Gesinde des Bauern in seiner Kammer versammelt, wo der Drache sie alle sehen konnte. Nur ein Knecht war hinter den Ofen gekrochen, so dass der Drache ihn nicht zu sehen bekam.

Da begann der Drache Fleisch herbeizuschaffen und es allen vorzusetzen, nur der Knecht, den der Drache nicht gesehen hatte, bekam ein Stück Aas. Der Bauer fragte den Drachen, warum er das getan hätte. Der Drache antwortete, er habe es deshalb getan, weil er den Knecht nicht gesehen hatte. Er müsse alle sehen, für die er das Fleisch herbeischaffen solle.

In den Nächten der Fastenzeit oder in der Silvesternacht kann man Drachen zu sehen bekommen. Dann pflegt ein Drache den Mann, dem er begegnet, anzusprechen und um Arbeit zu bitten. Nennt man eine Arbeit, die der Drache bewältigen kann, antwortet er, die sei ja bereits verrichtet, man möchte ihm eine andere Arbeit aufgeben. Wenn der Arbeitgeber sich verwirren lässt oder wenn ihm keine andere Arbeit einfällt, so sind seine Tage gezählt: der Drache verschlingt ihn. Man kann sich seiner nur erwehren, wenn man ihm immer wieder neue Arbeiten aufgibt, ganz loswerden kann man ihn jedoch nicht, es sei denn, man trage ihm eine unmöglich ausführbare Arbeit auf — zum Beispiel, wenn man verlangt, der Drache solle aus Sand einen Strick drehen. Dann lasse er einen gleich in Ruhe.

Ein Bauer hat in Riga von einem Herrn einen Drachen gekauft. Der Herr ermahnt ihn, er solle bei seiner Rückkehr seine Frau mit den Worten begrüßen: "Der Teufel in deinem Herzen!" Aber er begrüßte sie mit: "Gott in deinem Herzen!" Und was geschieht nun? Die Stube ist auf einmal so voll von Unrat, dass man schrubben und putzen kann wie man nur will — sie ist einfach nicht sauber zu bekommen.

Betrübt kehrte der Bauer zu dem Herrn nach Riga zurück. Und dann war alles wieder in Ordnung.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox