Pūķis apvainots / Der Drache ist beleidigt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Engure
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienam Dundagas laiviniekam Rīgas tirgū svešs cilvēks dāvājis dozīti, lai pērkot laimi. Laivinieks nopircis. Daugavas malā attaisījis dozīti un ieraudzījis sarkanu tārpiņu dibinā. Viņš domājis: "Kam man tik glītā dozītē tārpi jāglabā?" un izkratījis zemē. Bet pašā tai brīdī Daugavā sacēlies varens ceļa vējš: uzvilcis zēģeles un laidis mājā. Dundagas jūrmalā, no laivas kāpdams, izņēmis dozīti vēl apskatīties; te acumirklī piegadījies svešs vīrs, tik piepēži it kā no zemes būtu izlīdis; tas pagrozījies tur un tikpat piepēži atkal nozudis. Mājā laivinieks rādījis pirkto dozīti savējiem; bet re nu — lai pasaka kāds cilvēks tos brīnumus! Atradis dozītē to pašu sarkano tārpiņu, ko Rīgā zemē izkratījis. Tagad nopratis, ka tārpiņš pats nelabais un apņēmies nākamā reizē Rīgas tirgū svešo pārdevēju uzzīmēt un dozīti atpakaļ dot. Un laimējies arī svešo uzzīmēt, bet tas teicis: "Kas pirkts, tas pirkts! Muļķis tāds, apsmādēt laimi! Kas tev nekaitēs: ceļa vējš ūdeņos, pilnība mājā ko vēl? Zināms, sv. vakariņu gan no šī laika vairs nevari baudīt." Laivinieks izdomājies visādi un līdz rudenim paturējis dozīti, bet kad taisījušies pie dievgalda iet, tad taču gājis līdz. Otrā dienā pēc dievgalda tārpiņš izzudis no dozītes. Tomēr tas bijis jāsaka: kamēr tārpiņš dozītē glabājies, laiviniekam dzīve brīnum plaukusi. Auf dem Rigaer Markt bot ein fremder Mann einem Bootsmann aus Dundaga ein Kästchen an — er könne damit sein Glück kaufen. Der Bootsmann kaufte es. Als er ans Ufer der Daugava (Düna) kam, öffnete er das Kästchen und erblickte darin ein rotes Würmchen. Er dachte bei sich: "Was soll ich in einem so schönen Kästchen Würmer aufbewahren?" Und er schüttete das Würmchen auf die Erde. In demselben Augenblick erhob sich ein prächtiger Fahrwind. Er hisste die Segel und fuhr nach Hause. Als er am Strand von Dundaga ans Land ging, zog er noch einmal das Kästchen hervor, um es zu betrachten. In dem Augenblick erschien so plötzlich ein fremder Mann, als wäre er aus der Erde hervorgekommen. Kurz darauf verschwand er ebenso plötzlich wie er erschienen war. Zu Hause zeigte der Bootsmann den Seinigen das Kästchen, das er gekauft hatte. Aber da fand er in dem Kästchen dasselbe rote Würmchen, dass er noch in Riga auf die Erde geworfen hatte. Jetzt begriff er, dass das Würmchen wohl der Ungute selbst sein musste und beschloss, sobald er wieder zum Markt nach Riga kam, den Verkäufer aufzusuchen und ihm das Kästchen zurückzugeben. Und es gelang ihm wirklich, den Fremden wieder zu finden. Aber der Fremde sagte: "Gekauft ist gekauft!" Ein Dummkopf, der sein Glück verschmäht! Nichts wird dir fehlen: auf dem Wasser wirst du guten Fahrwind haben, zu Hause Wohlstand. Was willst du noch mehr? Freilich, am hl. Abendmahl wirst du von nun ab nicht mehr teilnehmen dürfen." Der Bootsmann überlegte hin und her; bis zum Herbst behielt er das Kästchen, aber als andere sich aufmachten, um zum Abendmahl zu gehen, ging er mit ihnen. Am nächsten Tag nach dem Abendmahl war das Würmchen aus dem Kästchen verschwunden. Das eine muss man jedoch sagen: solange das Würmchen noch in dem Kästchen lebte, war der Bootsmann mit allen guten Dingen versorgt gewesen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox