Pūķis apvainots / Der Drache ist beleidigt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Džūkste
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Viens saimnieks reiz izdzirdējis mazu cālīti bļaujam. Cālītis bijis pūķis, bet saimnieks to nezinājis; tādēļ pārnesis cālīti mājā, nolicis klēts priekšā un pabēris vēl graudus, lai ieknābājas. Drusku vēlāk saimnieks ies skatīties, vai noēdis visu, bet — kas ir — ierauga: cālītim blakus liela naudas čupa — savs sieks droši. Ko nu gaidīt? Ielicis tūliņ cālīti apcirknī, lai tikai nu dēj. Un rītā atradis pilnu apcirkni naudas.

Tā nu saimnieks labu laiku dzīvojis vienā laimē un turējis savu cālīti labi jo labi. Bet vienreiz cālītis sācis saimniekam uzstāt, lai pērkot muižas, lai dzīvojot izšķērdīgi un kā nekā. Tas saimniekam nebūt nepaticis un tā, gribot negribot, bijis jāsanaidojas ar cālīti. Bet ko cālītis sadomājis? Tas tūliņ atriebties par to.

Vienu dienu saimnieks redzot: nāk melna švītra pa gaisu un melnajam pa acim šaujas uguns ārā. Beidzot melnais taisni uzgriežas viņa mājām virsū un aizdedzina visas ēkas.

Cits to pašu atstāstīja Džūkstē tā. Reiz sieviņa ganījusi govis. Bijis liels lietus. Te itin neviļot, ieraudzījusi rugājā mazu cāli salijušu. Sieviņa pārnesusi cāli mājā un uzlikusi krāsns augšā, lai izžāvējas pa nakti. No rīta ies cāli skatīties — redz: pie cālīša laba čupa rudzu gadījušies. Nu paņēmusi cāli, ieslēgusi klētī. No rīta ies atkal skatīties — redz: pie cālīša liels maiss rudzu gadījies. Nu viņa sapratusi, ka cālis ir pūķis, jo bija dzirdējusi, ka pūķis varot pārvērsties par ko vien tikai gribot. Sieviņa tīri vaimanājusi: kā nu atkratīties no tāda? Bet tas vēl nekas. Otrā dienā cālis sācis uzplīties vēl, lai sieviņa ejot tur un tur zagt. To, zināms, viņa nedarījusi. Par to cālis aplam saniknojies un tūliņ nācis ar uguni un nodedzinājis klēti.

Ein Bauer hörte einmal, wie ein kleines Küken schrie. Das Küken war ein Drache, aber das wusste der Bauer nicht; deshalb brachte er das Küken nach Hause, ließ es vor dem Vorratshaus auf die Erde und streute ihm noch Körner zum Picken hin. Nach einer Weile wollte er nachsehen, ob das Küken alles aufgepickt hatte, aber — was war das: er erblickte neben dem Küken einen großen Geldhaufen. Worauf sollte er nun noch warten? Er brachte es gleich in sein Vorratshaus. Und am nächsten Morgen fand er wieder viel Geld vor.

Auf diese Weise lebte der Bauer lange Zeit glücklich und hielt sein Küken gut. Aber einmal begann das Küken von seinem Bauer, er solle Güter kaufen, verschwenderisch leben und noch dies und das. Das gefiel dem Bauer gar nicht, und so geriet er — ohne zu wollen — mit dem Küken in Streit. Aber was tat das Küken? Es rächte sich sogleich.

Eines Tages sieht der Bauer: ein schwarzer Strich fliegt durch die Luft. Aus den Augen des Schwarzen sprüht Feuer. Schließlich fliegt das Schwarze geradeswegs auf seinen Hof zu und steckt ihn in Brand.

Ein anderer Erzähler aus Džūkste erzählt die Sage wie folgt: Einmal hütete ein Weiblein Kühe. Es regnete stark. Auf einmal bemerkte das Weiblein auf dem Stoppelfeld ein kleines, nass geregnetes Küken. Das Weiblein brachte das Küken nach Hause und legte es auf den Ofen, damit es während der Nacht trocken werden konnte. Als sie am nächsten Morgen nach dem Küken schauen wollte, erblickte sie neben ihm ein schönes Häuflein Roggen. Nun brachte sie das Küken ins Vorratshaus. Als sie am nächsten Morgen nachsah, fand sie neben dem Küken einen großen Sack mit Roggenkorn gefüllt. Jetzt verstand das Weiblein, dass das Küken ein Drache war, denn sie hatte davon gehört, dass ein Drache sich in alles verwandeln könne, wenn er es wolle. Da begann das Weiblein zu jammern: wie würde man ihn nur loswerden können? Aber das war noch nicht das Schlimmste. Am nächsten Tag bedrängte das Küken die Frau, sie solle stehlen gehen. Das tat sie freilich nicht. Darüber war das Küken so erbost, dass er das Vorratshaus in Brand steckte.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox