Pūķi ēdina ar mēsliem / Der Drache wird mit Unrat gefüttert

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Dzelzava
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienam saimniekam bijuši trīs pūķi, kas dzīvojuši uz rijas. Un neviens cits to nav zinājis, kā vien pats saimnieks un viņa kalps. Apcirkņi saimniekam vienumēr bijuši pilni labības, ar baltiem palagiem apklāti, un viņi nekad nav palikuši tukši. Ko saimnieks nogrābis, to pūķis atkal piepildījis. Un tā viņš dzīvojis laimīgs un bagāts ilgu laiku. Bet vienreiz viņam sanācis ienaids ar savu kalpu, un kalpa vaina vien tā bijusi. Kalpu aizved uz muižu un uzskaita 30 sitienu. Bet nu šis sevī nozvērējies: "Lai vai kāds gals, bet saimniekam par šito jāatriebjas." Un tā reiz ap bišu dravas laiku kalps uzkāpis uz rijas, nevienam nezinot, raudzīt, kādu ziedu saimnieks šoreiz būšot pūķiem ziedojis. Bijušas noliktas 3 bļodas medus. Bet ko šis dara? Izēd visu medu no bļodām un medus vietā viņas pilda ar saviem izmetumiem. Nāk nu par brītiņu pūķi, baudīt no saimnieka ziedojuma un atrod bļodās cilvēku izmetumus. Tūlīt norunājuši saimniekam atriebties un māju nodedzināt. Bet lai paši arī līdz nesadegtu, tad ir norunājuši noslēpties: viens vecā izparā; otrs vecā skrituļa rumbā un trešais vecā slotā. Bet puiša šķelmis to visu dzirdējis. Ka nu sāk māja degt, ta tik šis sviež visas vecas skrituļa rumbas, izparas un slotas liesmās iekšā. No tā laika pūķu tai mājā nav vairs bijis, bet saimniekam arī vairs negājis ne ar ko uz rokas, kamēr beidzot bijis pavisam jāiznīkst no mājām. Ein Bauer hatte drei Drachen, die in der Korndarre lebten. Nur der Bauer selbst und sein Knecht wussten es, sonst niemand. Die Verschläge in dem Vorratshaus des Bauern waren immer mit Korn gefüllt und mit weißen Leinentüchern zugedeckt. Sie wurden nie leer, denn was der Bauer aus ihnen entnahm, das füllten die Drachen nach. So lebte der Bauer lange Zeit glücklich und reich. Aber einmal kam er in Streit mit seinem Knecht, und das war die Schuld des Knechtes. Der Knecht wurde zum Gut gebracht und bekam 30 Stockschläge. Aber jetzt schwor der Knecht, sich an dem Bauern zu rächen. Einmal — zur Zeit der Honigernte — kletterte der Knecht heimlich auf die Darrbalken, um zu sehen, welches Opfer den Drachen hingestellt war. Er fand drei Schüsseln mit Honig. Was tat der Knecht? Er aß den Honig aus den Schüsseln, bis sie leer waren und füllte sie mit seinem Unrat. Nach einer Weile kamen die Drachen heim und wollten sich daran laben, was der Bauer ihnen zugedacht hatte, da fanden sie Menschenkot in ihren Schüsseln. Sogleich beschlossen sie sich an dem Bauer zu rächen und seinen Hof in Brand zu stecken. Um nicht mit zu verbrennen, beschlossen sie sich zu verstecken: der Eine wollte in einen alten Badequast kriechen, der Andere in einen Besen und der dritte in eine alte Radbüchse. Aber der Knecht hatte ihr Gespräch belauscht. Sobald das Haus zu brennen begann, warf er alle alten Badequaste, Besen und alte Radbüchsen ins Feuer. Von der Zeit ab gab es keine Drachen mehr auf dem Hof, aber der Bauer hatte auch kein Glück mehr, bis er schließlich den Hof verlassen musste.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox