Pūķis apturēts / Der Drache wird angehalten

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Sece
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Senos laikos dzīvojuši divi saimnieki, viens Kurzemē, otrs Vidzemē. Kurzemnieks bijis nabags, kaut gan rāvies vienos sviedros; vidzemnieks nemaz nestrādājis, bet naudas tam bijis kā spaļu. Nabaga saimnieks gājis pie burvja padomu prasīt, kā lai tiktu bagāts. Burvis teicis: "Ja tu savu labību neļausi pūķim nest uz Vidzemi, tad tu būsi bagāts. Ej uz mājām un ved rudzus, tā kā tavs kaimiņš Vidzemē neredz. Rudzus saliec pajumtē un riju pieser ar egļu zariem un tā tos kul. Kad būsi riju izkūlis, tad ej pie sava kaimiņa ciemā." Nabaga vīrs aiziet mājās, saved rudzus, pieser riju ar egļu zariem, otrā rītā izkuļ un tūdaļ uz Vidzemi pie sava kaimiņa ciemā. Bagātais patlaban rijas priekšā vētī rudzus. Nabags padod dievpalīgu, apprasās, vai laba raža bijusi, un pagrābj arī graudus saujā. Tavu brīnumu! starp graudiem puse skuju. Nu vīrs redz, ka no viņa rijas nesta labība uz Vidzemi. No rīta viņš atkal pie burvja prasīt padoma, kā lai aizturētu savu labību no kaimiņa. Bet burvis pamācījis tā: "Rītu gaismiņai austot, ej uz Daugavas malu, pretī kaimiņa mājām, tad redzēsi pūķi, kas nāks pēc tavas labības. Kad pūķis atpakaļ skrienot būs Daugavas vidū, noņem cepuri, tad pūķis nevarēs tikt Daugavai pāri, kamēr apsolīsies tavu labību neaiztikt." Nabadzīgais saimnieks aizsteidzas uz mājām un otrā rītā aiziet noteiktā vietā, Daugavas malā. Tikko pamet acis uz kaimiņa mājām, redz no kaimiņa rijas jumta paceļamies pūķi, kā sarkanu zvaigznīti ar gaŗu sarkanu asti. Pūķis pārlaižas pār Daugavu un nozūd kurzemnieka rijas jumtā. Pēc brītiņa pūķis piepūļus laižas atpakaļ. Kad pūķis bijis Daugavas vidū, nabaga saimnieks noņēmis cepuri. No pūķa sākušas šauties zilas, zaļas un sarkanas uguntiņas. Ilgu laiku viņš mocījies līdz pēdīgi nozudis kā sarkana strīpa. No tā laika pūķis nekad vairs negājis uz Kurzemi labības zagt. Nabaga kurzemnieks nu drīz vien palicis bagāts. In alten Zeiten lebten zwei Bauern, der Eine in Kurland, der Andere in Livland. Der Kurländer war arm, obwohl er sehr hart arbeitete. Der Livländer arbeitete gar nicht, hatte aber Geld wie Heu. Der arme Bauer ging zu einem Zauberer, sich Rat zu erbitten, wie er reich werden könnte. Der Zauberer sagte: "Wenn du den Drachen hinderst, dein Korn nach Livland zu tragen, so wirst du reich werden. Geh heim und fahre Roggen ein, so dass dein Nachbar in Livland es nicht sieht. Den Roggen verstaue unter dem Dach, belege die Darre mit Tannenzweigen, drisch sie danach aus. Wenn du die Darre leergedroschen hast, so geh zum Nachbarn auf Besuch." Der Arme geht heim, fährt Roggen ein, belegt die Darre mit Tannenzweigen, drischt sie am nächsten Morgen aus und besucht dann seinen livländischen Nachbarn. Der Reiche windet soeben vor seiner Darre Roggen. Der Arme grüßt, fragt nach, ob es eine gute Ernte gegeben habe und lässt auch die Körner durch seine Hand gleiten. Merkwürdig, die Hälfte des Korns besteht aus Tannennadeln. Jetzt sieht der Mann, dass das Korn aus seiner Darre nach Livland geschleppt worden war. Nach einer kleinen Weile fliegt der Drache mühsam zurück. Als der Drache mitten über der Daugava gewesen sei, habe der arme Bauer die Mütze abgenommen. Aus dem Drachen seien blaue, grüne und rote Lichter herausgeschossen. Lange Zeit habe er sich gequält, bis er endlich wie ein roter Strich verschwunden sei. Von da ab sei der Drache nie mehr nach Kurland zum Getreide Stehlen gekommen. Der arme Bauer aus Kurland sei nun bald reich geworden.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox