Pūķis nosists

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Vienās mājās bija divas meitas. Saimniece arvien tām likusi miltus malt. Reiz tās atkal mala miltus. Kad tevi jupis! miltu nekur valdīt: pilnas dzirnas ar kaudzi. Sāk skatīties uz visām pusēm, lūk, un ierauga, ka krupis tup uz plāci. Viņas to nosita. Tagad samala miltus itin drīzi. Aiz priekiem meitas sākušas dziedāt:

"Rudzu vilķis, maizes roķis
Augšupēdu padzirnē!"

Saimniece nākusi skatīties kādēļ meitas dzied? Ieraudzījusi savu pūķi, sasitusi rokas un kliegusi: "Ak, tās meitas, manu dieviņu nositušas — nu man jāiet postā!"

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox