Velnu izskats un īpašības

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Jelgavas rakstu II. krājumam ir par Ventspils Vella aci piesūtīta teika, kur "vells pacēlies kā siena vīstulis" (LP, VII, I, 127, 12a) P. Š.


P. māju saimnieks bijis rijā un redzējis, ka vells nosēdies rijas krāsns bedrē un lāpījis biksas, drīzi teikdams: "Šujam, lāpām lielām adtām, rupām diegām!" drīzi, uz uguni paskatīdamies atkal: "Dedz, dedz, skrej gaisā! dedz, dedz, skrei gaisā!" Kā izteicis — dzirksteles tā vien gājušas uz griestiem. Nu saimnieks paķēris metamo, aizmetis krustu priekšā: "Dievs, Tēvs, stāvi man klāt!" un tad ielēkdams ar metamo bedrē, devis velnam, ko tikai māk. Velns aizsprucis, atstādams visu turpat. No velna biksām saimnieks pašuvis pieci maisi, no adatas izkalis trīs pāri lemešu un no diega iznācis nezin cik striķu... Velns vēlāk esot staigājis gar rijām, lūgdamies: "Vīrs vīram vart gan bikss atdot, bet kas dos! Vīrs vīram vart gan bikss atdot, bet kas dos!"

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox