Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Aumeisteri
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Agrāk, vecos laikos, kad vēl Zālamāns bijis dzīvs, tad tas bijis tik gudrs, ka pats Dievs un Velns tam bijis pa draugam. Reiz Zālamāns ar visiem saviem pavadoņiem aizgājis pie Velna sērst. Velns bijis traki laimīgs, viņš tik pasvilpis un tūlin velna kalpi nesuši ēdienus un dzērienus. Velns nu mielojis un dzirdījis Zālamānu pa godam. Zālamāns brīnējies: velns tik pasvilpis un tūlin skrējuši velna kalpi, ka astes un ragi vien lēkuši. Nu viņš prasījis Velnam, kā tas nākot, ka viņa [Velna] kalpi esot tik paklausīgi? Šim [Zālamānam] gan neesot tik paklausīgu kalpu. Viņš gan tos liekot cietumā, bet nekas nelīdzot. Un tad vēl Zālamāns prasījis Velnam, vai šis ar savus kalpus liekot cietumā un kā to darot. Velns nu stāstījis, ka viņam gan esot paklausīgi kalpi un ja nu kāds neklausot, tad viņš to nosodot. Viņam gan neesot cietumu un cietumā viņš ar tos neliekot. Zālamāns prasījis, kā tad nu Velns varot citādi sodīt savus kalpus. Tad Velns stāstījis, kā viņš darot. Viņš jau varot simtiem savu kalpu salikt vienā pašā traukā un tie ārā netiekot. Kad nu Zālamāns ar Velnu tā izrunājušies, tad beidzot Velns teicis uz Zālamānu, ka arī viņš [Zālamāns] varot šā kalpus pārmācīt un ielikt sodā, ja tie darot tā, kā viņam [Zālamānam] neesot pa prātam. Lai viņš iztaisot ozola mucu un sērmūkšļa spundi. Nu tad lai trīs reiz svilpot un tūlin velnu priekšnieks būšot klāt. Lai tam nu pasakot: "Ej ar visiem saviem kalpiem mucā iekšā!" Un tam jāejot.

Kad nu Zālamāns bijis papilnam pie Velna ciemojies, tad gājis projām. Savā valstī Zālamāns domājis tā: "Cilvēki zog un nokauj viens otru un uz to viņus kūda velni. Pag', izprovēs, lūkos velnus dabūt mucā iekšā — redzēs, vai tad vēl būs, kas cilvēkus kūda un čuda uz ļaunu!"

Zālamāns licis iztaisīt ozola mucu un sērmukšļa spundi. Kad muca bijusi gatava, tad viņš trīs reiz svilpis un tūlin arī velnu priekšnieks bijis klāt un prasījis: "Ko kungs vēlas?"

"Sasauc visus savus kalpus!" sacījis Zālamāns.

Tas bijis tik viens redzējiens un velnu priekšnieks sasaucis visus savus kalpus un tad teicis: "Kungs, es esmu ar visa savu saimi klāt."

"Jūs man darat lielu postu un nekārtības," sacījis Zālamāns, "kūdat un čudat cilvēkus. Tagad lieniet mucā iekšā!"

Neko darīt un velni salīduši mucā. Kad visi bījuši mucā iekšā, tad Zālamāns aizgrūdis spundi priekšā, aizsitis cieti un aizzēģelējis ar savu gredzenu. Tad Zālamāns gājis pa savu valsti apkārt un skatījies, vai vēl kāds cilvēks plēsīsies un zags. Ne, visi dzīvojuši mierā un saticībā. Nu vairs nebijis velnu, kas cilvēkus kūda un čuda uz ļauniem darbiem. Zālamāns nu gājis ārā no savas valsts un ceļojis pa pasauli trīs gadi. Visur bijis miers un saticība. Viņš bijis priecīgs, ka visi ir labi un ceturtā gadā griezies atpakaļ uz savu valsti. Kad Zālamāns iegājis savā valstī, tad saticis divus cilvēkus, kas gājuši uz tiesu.

"Tavu brīnumu," domājis Zālamāns. "Kas tad viņiem par naidu?"

Nu Zālamāns vīriem prasījis, kādēļ šie ejot uz tiesu.

"Jā," tā viens stāstījis un rādījis uz otru, "viņš plēšas un no viņa nav nekāda gala."

Zālamāns pagājis vēl gabalu un redz: viens vīrs iet uz sava kunga tīrumu labību zagt.

Velni bijuši iespundēti ozola mucā jau ceturto gadu. Vecam Velnam pietrūcis darba un darīšanu, jo nu neviens vairs neplēsies un nezadzis un vecam Velnam ar jau nebijis neviena kalpa, kas cilvēkus kūda, tie visi bijuši iespundēti Zālamāna mucā. Bet kalpu velnam vajadzējis vēl vairāk kā ēst, un tie bijuši jādabūn no mucas laukā. Nu vecais Velns gudrojis, gudrojis, kā dabūt savus kalpus ārā. Beidzot viņš izgudrojis lielu lielu spieģeli. Priekš tam spieģeļa vēl neesot bijis. To nu viņš aiznesis uz Zālamāna pili. Paša Zālamāna nebijis mājā, viņš vēl ceļojis pa pasauli. Mājā bijušas tik viņa trīssimti sievas. Spieģeli Velns aiznesis Zālamāna mīļākai sievai un nostādījis to viņai priekšā. Zālamāna sievai tas varen paticis, ka var pati sevi apskatīt. Viņa sasaukusi citas Zālamāna sievas un nu visas grozījušās un priecājušās spieģeļa priekšā. Bet Velns savādi neatstājis spieģeļa Zālamāna sievām, kā tikai tad, kad tās izraušot spundi ozola mucai. Sievas nekā nav zinājušas, kas mucā ir, un nedomājušas ar nekā ļauna. Viņām tik spieģelis traki paticis un to viņas gribējušas dabūt savās rokās. Bet velns citādi nedevis, kamēr spunde nav izrauta. Nu visi gājuši pie mucas. Velns turējis spieģeli un sievas stiknījušās ap spundi. Beidzot viņas spundi izrāvušas. No mucas nākuši laukā melni dūmi. Velns nosviedis spieģeli un aizskrējis. Sievas nu gribējušas aizgrūst spundi priekšā, bet velti — spunde ar lielu spēku lēkusi atpakaļ.

Atnācis Zālamāns mājā un gājis skatīties, vai muca ir kārtībā. Ne, spunde bijusi izrauta un muca tukša. Nu Zālamāns bijis ļoti errīgs, ka velni izlaisti no mucas bez viņa ziņas. Viņš prasījis sievām, kas spundi izrāvis. Tās nu sākušas stāstīt, kā bijis un kā Velns atnesis spieģeli un savādi nedevis, kamēr izraujot spundi. Spieģelis esot viņām traki paticis un viņas spundi izrāvušas, lai tikai to spieģeli dabūtu savās rokās.

Nu Zālamāns gribējis pa otram lāgam iespundēt velnus mucā. Viņš svilpis trīs reiz. Tūliņ velnu priekšnieks bijis klāt un prasījis: "Ko kungs vēlas?"

"Kādēļ jūs nācāt no mucas ārā?" prasījis Sālamāns. "Mūs izlaida!" atbildēja velnu priekšnieks."Sasauc savus kalpus un lieniet atpakaļ mucā!" pavēlējis Zālamāns.

Velnu priekšnieks nu vis nesaucis kalpus, bet pats tūliņ aizskrējis. Nu Zālamāns sataisījis ēdienus un dzērienus un gājis pats pie vecā Velna. Uz ceļa Zālamānam iegribējies ēst. Viņš apsēdies uz akmens un sācis ēst. Bet zem tā akmens bijuši Velna bērni. Tie nu akmeni apgāzuši. Zālamāns nokritis zemē un visi ēdieni sabiruši smiltīs. Nu tie vairs nebijuši nekam derīgi. Zālamāns noskaities un sācis Velna bērnus sist. Tie nu aizskrējuši pie vecā Velna un stāstījuši, kā viņi Zālamānu iznerrojuši. Vecais Velns bijis laimīgs un teicis: "Labi gan, bērni, ka viņu tā iznerrojāt. Es vairs viņam [Zālamānam] draugs nebūšu!" Zālamāns aizgājis pie vecā Velna un sūdzējies tam, ka viņa kalpi vairs šā neklausot. Bet vecais Velns tā vien vairījies no Zālamāma un teicis: "Es tev teicu, ka manus kalpus var pārmācīt, kad viņi tev neklausa. Bet tu ņēmi un visus ieslodzīji mucā un man bija jāpaliek bez darba un darīšanām. Tā nebija runāts."

Zālamāns gan izrunājies šā un tā, bet Velns palicis pie sava un nebijis vairs Zālamānam pa draugam.

Nu Zālamāns gājis pie Dieva un apsūdzējis Velnu. Dievs nu piekalis veco Velnu jūŗā pie liela akmens. Bet vecais Velns nu sācis trakot pēc negudra pa jūŗu un sūtījis savus kalpus uz malu malām. Nu gājis vēl trakāki, kā tad, kad Velns bijis brīvībā. Tad nu Dievs sacījis, ka viņš sūtīšot uz zemi savu dēlu, un tas nu piekalis Velnu pie liela akmens vislielākā jūŗā. No tā laika Velns palicis daudz rāmāks.

Bet ja nu kāds svētdienā strādājot, tad tas palīdzot Velnam ķēdes deldēt. Bet kad cilvēki svētdienās nestrādājot un dzīvojot kārtīgi, tad Velnam ķēdes savelkoties vēl ciešāki.

Bet reiz tā kā tā Velns tikšot vaļā un tad trakošot un ālēšoties vēl vairāk.

In alten Zeiten, als Salomo noch lebte, der sehr klug war, waren Gott und Teufel seine Freunde. Einmal kam Salomo mit seinen Hofleuten zum Teufel zu Besuch. Darüber war der Teufel sehr glücklich. Er pfiff, und sogleich eilten die Diener des Teufels herbei und brachten Speisen und Getränke auf den Tisch. Der Teufel bewirtete Salomo so gut er nur konnte. Salomo aber wunderte sich: sobald der Teufel pfiff, kamen die Diener gelaufen, dass die Schwänze und die Hörner nur so blitzten.

Da fragte er den Teufel, wie es denn komme, dass seine Diener so überaus gehorsam seien. Er, Salomo, habe keine so gehorsamen Diener. Zwar lasse er sie ins Gefängnis werfen, aber auch das helfe nicht. Und Salomo fragte den Teufel, ob er seine Knechte ebenfalls ins Gefängnis werfe und wie er es mache. Da sagte der Teufel, er habe gehorsame Knechte, wenn einer aber nicht gehorchen wolle, so werde er bestraft. Ein Gefängnis habe er nicht, deshalb werfe er seine Knechte auch nicht ins Gefängnis. Da wollte Salomo wissen, auf welche Weise der Teufel denn seine Knechte bestrafen könne. Nun erzählte der Teufel, wie er es mache: er könne Hunderte seiner Knechte in einen Behälter sperren, aus dem sie nicht herauskönnten. Nachdem Salomo und der Teufel sich so ausgesprochen hatten, sagte der Teufel, dass auch er, Salomo, seine (des Teufels) Knechte bestrafen könne, wenn sie etwas getan haben, was ihm nicht recht sei. Er solle ein eichenes Fass mit einem Spundholz aus Eberesche anfertigen lassen. Dann solle er dreimal pfeifen: gleich werde der Oberste der Teufel zur Stelle sein. Dann solle er sagen: "Geh mit allen deinen Knechten ins Fass hinein!" Und dann müsse er gehen.

Nachdem Salomo lange genug der Gast des Teufels gewesen war, machte er sich auf den Heimweg. Als er wieder in seinem eigenen Reich war, dachte er: "Die Menschen stehlen, sie bringen einander um — und der Teufel hetzt sie zu solchen Taten auf. Man müsste versuchen, den Teufel in das Fass zu treiben, dann wird man ja sehen, ob die Menschen noch immer zu schlechten Taten angestiftet werden."

Salomo ließ ein eichenes Fass mit einem Spundholz aus Eberesche anfertigen. Als das Fass fertig war, pfiff er dreimal. Gleich war der Oberste der Teufelsknechte zur Stelle und fragte:

"Was wünscht Ihr, Herr?"

"Rufe alle deine Knechte herbei!" befahl Salomo.

Einen Augenblick darauf hatte der Oberste der Teufel alle seine Knechte herbeigerufen und sprach:

"Herr, ich und meine Knechte, wir sind da!" "Ihr macht große Unordnung in meinem Reich. Ihr hetzt die Menschen auf und stiftet sie zu bösen Taten an. Kriecht jetzt in das Fass hinein!"

Nichts zu machen, die Teufel krochen in das Fass hinein. Salomo verspundete das Fass ganz fest und versiegelte es mit seinem Ring. Dann bereiste Salomo sein Reich, um zu sehen, ob die Leute sich noch stritten und einander bestahlen. Nein, sie lebten alle in Frieden und Eintracht. Die Teufel, die die Menschen zu bösen Taten anstiften, waren nicht mehr da. Salomo verließ sein Reich und reiste drei Jahre lang in der Welt umher. Überall herrschte Friede und Eintracht. Er freute sich, dass die Menschen so gut geworden waren, und kehrte im vierten Jahr in sein Reich zurück. Als Salomo in sein Reich zurückgekehrt war, begegnete er zwei Menschen, die zum Gericht unterwegs waren. "Sonderbar," dachte Salomo, "was können die denn für Händel haben?"

Salomo fragte die Männer, was sie denn vor dem Gericht wollten?

"Ja," sagte da der Eine und wies nach dem Anderen: "Er will immer streiten und man kann sich vor ihm nicht retten!"

Salomo ging weiter. Da sah er einen Mann, der auf dem Felde seines Herrn Getreide stahl.

Die Teufel waren schon seit vier Jahren in dem Eichenfass. Der alte Teufel hatte keine Arbeit mehr. Niemand stahl mehr, niemand stritt sich mit anderen, denn die Teufelsknechte, welche die Menschen zu solchen Taten angestiftet hatten, waren eingesperrt. Der alte Teufel hatte die Knechte nötiger als das Essen, auf irgendeine Weise musste er sie aus dem Fass heraus bekommen. Der alte Teufel überlegte und überlegte, wie er seine Knechte herausbekommen könnte. Schließlich fertigte er einen sehr großen Spiegel an. Davor soll es keine Spiegel gegeben haben. Diesen Spiegel brachte er aufs Schloss des Salomo. Salomo selbst war noch nicht zu Hause, er befand sich noch auf seiner Weltreise. Zu Hause waren nur seine dreihundert Frauen. Der Teufel brachte den Spiegel der Lieblingsfrau Salomos und stellte ihn vor ihr hin. Der Frau Salomos gefiel es sehr, dass sie sich selbst im Spiegel betrachten konnte. Sie rief auch die anderen Frauen Salomos herbei, und nun drehten sie sich alle vor dem Spiegel und freuten sich. Der Teufel war aber nur dann bereit, den Frauen Salomos den Spiegel zu lassen, wenn sie versprachen, das Spundholz aus dem Eichenfass zu ziehen. Die Frauen wussten nicht, was in dem Fass verwahrt wurde, und sie ahnten auch nichts Schlimmes. Der Spiegel gefiel ihnen gar zu sehr, und sie wollten ihn behalten. Der Teufel wollte ihnen den Spiegel aber erst dann geben, wenn sie das Spundholz entfernt haben würden. Da begaben sie sich alle zum Faß. Der Teufel hielt den Spiegel, und die Frauen quälten sich mit dem Spundholz ab. Schließlich gelang es ihnen, es herauszuziehen.

Dem Fass entquoll schwarzer Rauch. Da warf der Teufel den Spiegel hin und lief davon. Die Frauen wollten das Fass wieder verspunden, aber das gelang ihnen nicht: das Spundholz prallte immer wieder zurück.

Salomo kehrte nach Hause zurück und wollte nachsehen, ob das Fass noch in Ordnung sei. Nein, das Spundholz war herausgerissen und das Fass war leer. Salomo war sehr ärgerlich, dass man die Teufel ohne sein Wissen befreit hatte. Er fragte die Frauen, wer das Spundholz entfernt habe. Die Frauen erzählten ihm, wie alles geschehen war: dass der Teufel einen Spiegel gebracht, aber ihn eher nicht hergegeben hatte, bis das Spundholz herausgezogen hatte. Der Spiegel aber habe ihnen so gut gefallen, dass sie das Spundholz herausgezogen hatten, um ihn behalten zu können.

Da wollte Salomo die Teufel wieder einsperren. Er pfiff dreimal. Gleich war der Oberste der Teufel zur Stelle und fragte:

"Was wünscht der Herr?"

"Warum habt ihr das Fass verlassen?" fragte Salomo.

"Man hat uns freigelassen," antwortete der Oberste der Teufel.

"Rufe deine Knechte herbei und kriecht in das Fass zurück!"

Aber diesmal rief der Oberste der Teufel nicht mehr seine Knechte herbei, sondern lief auch selbst gleich fort. Salomo ließ Speisen und Getränke bereiten und begab sich zu dem alten Teufel. Unterwegs wurde Salomo hungrig. Er setzte sich auf einen Stein und begann zu essen. Aber unter dem Stein befanden sich die Teufelskinder. Sie stießen den Stein um. Salomo fiel zu Boden, und alle Speisen verstreuten sich in Sand. Nun waren sie verdorben. Da wurde Salomo wütend und begann die Teufelskinder zu prügeln. Die Kinder liefen zu dem alten Teufel und erzählten ihm, wie sie Salomo verspottet hatten. Da freute sich der alte Teufel und sprach: "Das ist gut, Kinder, dass ihr ihn so genarrt habt; ich will nicht mehr sein Freund sein!"

Salomo ging zu dem alten Teufel und beklagte sich, dass seine Knechte ihm nicht mehr gehorchen wollten. Aber der alte Teufel wich aus und sagte schließlich zu Salomo: "Ich habe dir zwar gesagt, dass man meine Knechte belehren kann, wenn sie dir nicht gehorchen. Aber du hattest sie alle in einem Faß eingesperrt, und ich bin ohne Arbeit geblieben. So war es nicht vereinbart."

Salomo redete noch hin und her, aber der Teufel ließ sich nicht überzeugen und wollte nicht mehr der Freund Salomos sein.

Da begab sich Salomo zu Gott und klagte den Teufel an. Gott ließ den alten Teufel an einen Fels mitten im Meer anschmieden. Aber nun tobte der alte Teufel wie toll und schickte seine Knechte nach allen Seiten aus. Es ging jetzt noch viel schlimmer zu als damals, als der Teufel noch seine Freiheit hatte. Da sagte Gott, er werde seinen Sohn auf die Erde hinunterschicken. Der Sohn Gottes schmiedete den alten Teufel an den allergrößten Fels des allergrößten Meeres, und von da ab wurde der Teufel viel ruhiger.

Wenn jemand sonntags arbeitet, so hilft er dem Teufel, seine Ketten zu lockern. Wenn die Menschen sonntags dagegen nicht arbeiten und dazu noch ordentlich leben, dann legen sich die Ketten noch fester um den Teufel.

Aber eines Tages werde der Teufel loskommen, und dann werde er noch viel ärger toben als vorher.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox