Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Rūjiena
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vecos laikos Mālpils pilī ieviesušies velni un nemaz nelikuši kungu mierā. Beidzot kungs saaicinājis mācītājus un tie dzinuši pagānus ārā; bet velli lūgušies: "Mēs iesim! Uzcel tikai tur kalniņā mums torni."

Kungs uzcēlis tādu torni līdz padebešiem ar daudz istabām. Kad torni pabeidza, kungs lika kučierim aizjūgt seši melnos karītē un aizvest velnus tornī, tikai piekodinājis, lai neskatoties atpakaļ. Kučieris aizbraucis ar velniem līdz tornim un neskatījies atpakaļ. Velni sabēguši tornī, ka spurkšējis vien, un no tā laika tur dzīvojuši. Bet pārāk augstais tornis Daugavā maldinājis kuģiniekus; tādēļ no Rīgas ar lielgabaliem šāvuši un nošāvuši torni līdz pusei, kā tas vēl tagad redzams.

In alten Zeiten hatten sich auf dem Schloss zu Mālpils Teufel eingenistet, die den Schlossherrn nicht in Ruhe ließen. Schließlich ließ der Schlossherr Pfarrer rufen, und trieben die Teufel hinaus. Aber die Teufel bettelten: "Wir gehen ja schon, aber erbaue für uns dort oben auf dem Hügel einen Turm!"

Der Herr ließ einen Turm erbauen, der bis zu den Wolken hinaufragte und viele Zimmer hatte. Als der Turm fertig war, ließ der Herr den Kutscher sechs Rappen vor die Kutsche spannen und die Teufel zum Turm bringen, aber er ermahnte ihn, ja nicht zurückzublicken. Der Kutscher brachte die Teufel zum Turm, ohne unterwegs zurückzublicken. Die Teufel flohen in den Turm und ließen sich dort nieder. Aber der sehr hohe Turm hat die Daugava-Schiffer irregeführt. Deshalb wurde der Turm von Riga aus mit Kanonen beschossen, so dass er nur seine halbe Höhe behielt. So kann man ihn noch heute sehen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox