Velni nēsā akmeņus / Die Teufel tragen Steine

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Kandava
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Pie paša Kandavas miestiņa, ceļā uz Sabili pa labo roku, pašā dižceļa malā, ieraugām brangi lielu akmeni, caurmērā ap divi asim. Reiz kāds Velnu pils kungs vedis minēto akmeni. Viņš gribējis akmeni pārvest uz savu muižu un likt uztaisīt no tā daudz lietas. Kungs vedis akmeni tik ilgi, kamēr apnicis vezdams un daudz zirgus nomocījis. Beidzot redzēdams, ka neviens zirgs nespēs akmeni uz muižu aizvilkt, ķēries pats klāt, aizjūgdamies akmenim priekšā. Vilcis, vilcis visā spēkā, cik vien varējis, bet akmens ļoti lēnām gājis uz priekšu. Beidzot pavisam noguris, nosviedis rīkus un apsēdies uz akmens lūgdams. Lai nākot pats velnu ķēniņš palīgā. Atnācis arī pats velnu ķēniņš; tomēr šis neķēries viss pie akmens, bet teicis, ka nākošā naktī atsūtīšot savu kalpu Borodu, kas esot gandrīz tikpat stiprs kā viņš. Nākošā naktī kungs jau ātrāki aizgājis, nekā bijis norunāts, un gaidījis Borodu. Te uz vienu reizi Borods nācis šņākdams, krākdams pa krūmiem un kokiem pie akmens. Atnācis, apskatījis un ķēries akmenim klāt, bet akmens ļoti lēni cēlies uz kamiešiem. Borods to nesis labu gabalu, tad nosviedis zemē, jo bijis jau brangi piekusis. Saķēris vēl pa otru reizi, atkal kādu gabalu panesis, nosviedis zemē. Gribējis vēl trešo reizi ņemt un nest, bet gailis dziedājis un Borods no dusmām spēris akmenim ar kāju, par to ka gailis dziedājis, tā ka akmens lielo pusi iegrimis zemē no Boroda spēriena. Tā akmens palicis stāvam, kā Borods iespēris. — Tagad akmens vairs nestāv tai vietā, kur tas priekš kādiem desmit gadiem stāvējis, pašā kalna galā. Granti rokot, tas novēlies zemē. Ganz nahe an dem Städtchen Kandava auf dem Weg nach Sabile kann man an der rechten Straßenseite einen großen Stein, der gut seine zwei Klafter misst, sehen. Einmal brachte der Schlossherr des Teufelsschlosses den großen Stein nach Hause. Er wollte es auf sein Gut bringen und daraus viele verschiedene Dinge anfertigen lassen. Die Pferde konnten jedoch bald den Stein nicht mehr ziehen. Als der Herr sah, dass sie ihn nicht nach Hause ziehen würden und dass er sie schon viel zu viel abgequält hatte, spannte er sich selbst vor den Stein. Nun zog er aus aller Kraft, aber der Stein ließ sich nur sehr langsam vorwärts bewegen. Schließlich war er ganz ermüdet, setzte sich auf den Stein und bat den Teufelkönig selbst, ihm zu Hilfe zu kommen. Der König der Teufel kam, aber er packte den Stein nicht an, sondern versprach, in der nächsten Nacht seinen Knecht Borods zu schicken, der fast so stark sei wie er selbst. In der nächsten Nacht ging der Herr schon vor der verabredeten Zeit zu dem Stein zurück und wartete auf den Knecht Borods. Auf einmal kam Bart mit Brausen und Sausen durch das Gebüsch herbeigelaufen. Er kam an den Stein, betrachtete ihn und packte ihn an, aber der Stein ließ sich nur sehr schwer und langsam auf den Rücken heben. Der Knecht trug ihn eine ziemlich lange Strecke, aber dann war er so ermüdet, dass er ihn auf die Erde warf. Er packte ihn zum zweiten Mal, trug ihn wieder eine Strecke und warf ihn dann wieder auf die Erde. Als er ihn zum dritten Mal aufheben und weiterschleppen wollte, da krähte der Hahn. Bart stieß voller Wut mit dem Fuß nach dem Stein, weil er sich ärgerte, dass der Hahn schon gekräht hatte, und der Stein versank halb in die Erde. So blieb der Stein an der Stelle liegen. Heute aber liegt er nicht mehr an der Stelle — oben auf dem Berg, wo er noch vor gut zehn Jahren gelegen hat. Beim Kiesgraben ist er den Berg hinuntergerollt.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox