Velni nēsā akmeņus

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Gar Katriņas (Ērgļu dr.) B. mājām tek maza upīte. Pār šo upīti stiepjas krāsmata jeb akmeņu strēķis, par kuŗa izcelšanos šāda teika. Velns gribējis taisīt dzirnavas pie Ogres upes un tāpēc nācis uz Ogrēniešu Sp. mājām lasīt akmeņus. Tā vienā vakarā, akmeņus lasīdams, viņš aizkavējies un kad noticis pie minētās upītes, gailis iedziedājies. Velnam akmeņu maiss pārplīsis, akmeņi izbiruši un krāsmata izcēlusies. Velns gaiļa dziesmas dēļ nedabūjis dzirnavas uzcelt.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox