Velni nēsā akmeņus / Die Teufel tragen Steine

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ogre
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Velna grāvis atrodas kādu pusversti no Ērgļu Spēliņa mājas, uz Ogres un Ērgļu pagasta robežas. Pār grāvi tek upīte Nāruža. Grāvī un grāvja malās milzums akmeņu, lielu un mazu, pa daļai melnā krāsā. Akmeņi sniedzas pa upīti soļu 60, tā ka no akmeņiem ir īsta grēda (blāķis). Mazūdeņa laikmetā upīte tek akmeņu grēdai pa apakšu, bet plūdu laikā ūdens apņem akmeņus, no kam liels krāciens izceļas.

Vecos laikos te upītē kāds zvejnieks ietaisījis taci un tacī licis tīklus. Reiz zvejnieks sakūris uguni, ņēmis no tīkla zivis — mazākās cepis un ēdis, lielākās bāzis tarbā. Tad pie zvejnieka velns piegājis, jautādams: "Kam tu atdali lielākās zivis? Dod man viņas šurp, es tev ko palīdzēšu." Zvejnieks atteicis: "Man vis nav zivju priekš velna." Par šādu atbildi velns stipri saskaities, savilkdams kupru līdz koku virsotnēm un prom kūksnodams teicis: "Pagaidi, putniņ! es aizbēršu upi ar akmeņiem, tad ūdeņi atgriezīsies atpakaļ purvos." Zvejniekam vēl turpat esot, velns dabūjis trīs lielus akmeņus, ievēlis upītē un pats pazudis. Tad akmeņi kā krusa sākuši birt. Zvejnieks, sabijies no šādas blauzas, uzskrējis kalnā raudzīties, kas īsti tur notikšot. Te gailis aizdziedājies, akmeņi vairs nebiruši, bet upīte stāvējuse mierā, vairs netecējusi. Pēc kāda brītiņa upīte sākusi dziedāt neizprotamu dziesmu, upītes malā parādījusies smuidra sieviete skaistās drēbēs un skaņā balsī kliegusi: "Redz, šepat mums saule lec, stipra mana Nāružiņa!" Tad upītē ūdeņi sākuši līgoties, tecēt, un sprausties caur akmeņiem. Arī avotiņš labajā puse 15 soļu atstatu sācis izvirt un dzinis uz upīti savas ūdens lāses. No šā laika gravu iesaukuši par Velna grāvi un upīti par Nāružu.

Der Teufelsgraben befindet sich etwa eine halbe Werst von dem Spēliņi-Hof in Ērgļi entfernt, gerade an der Grenze, die die Gemeinde Ogre von der Ērgļi-Gemeinde trennt. Der Graben wird von dem Flüsschen Nāruža durchquert. An den Grabenrändern liegen eine Menge Steine, ja, ganze Steinhaufen. Viele der Steine haben eine Schwarze Farbe. Auch in dem Flussbett liegen Steine auf einer etwa 60 Schritt langen Strecke. Bei tiefem Wasserstand sucht das Wasser des Flusses seinen Weg unter und zwischen die Steine, aber beim Hochwasser wälzt es sich mit gewaltigem Rauschen darüber hinweg.

In alten Zeiten hatte ein Fischer eine Stelle ausgesucht, an der er seine Netze auswarf. Einmal hatte der Fischer ein Feuer angemacht und holte die Fische aus dem Netz. Die kleineren Briet und aß er, die größeren warf er in den Sack. Da kam der Teufel auf ihn zu und fragte ihn: "Warum trennst du die kleinen Fische von den großen? Gib sie mir, dann werde ich dir meinerseits auch helfen!" Der Fischer antwortete:

"Ich habe keine Fische für den Teufel!"

Über eine solche Antwort wurde der Teufel sehr böse. Er warf einen Haufen bis zu den Wipfeln der Bäume, zog ab und sagte beim Weggehen drohend zu dem Fischer: "Warte, Vögelchen, ich werde den Fluss mit Steinen vollschütten, dann wird das Wasser in den Sumpf zurückfließen." Während der Fischer noch am Fluss war, ergriff der Teufel drei große Steine und warf sie ins Wasser. Dann verschwand er, aber nun begann es Steine zu hageln. Der Fischer erschrak und lief schnell auf den Hügel, um von dort aus zu beobachten, was nun weiter geschehen werde. Plötzlich krähte der Hahn. Da prasselten die Steine nicht mehr in das Flussbett, aber der Fluss floss auch nicht mehr weiter. Nach einer Weile begann der Bach ein unverständliches Lied zu singen. Kurz darauf erschien am Ufer eine schlanke, schön gekleidete Frau und rief mit lauter Stimme:

"Hier geht für uns die Sonne auf, stark bist du, meine kleine Nāruža!" Da begann das Wasser im Fluss wieder zu wogen und weiterzufließen und sich zwischen die Steine durchzuzwängen. Etwa 15 Schritt rechts von dem Fluss brach eine Quelle aus der Erde, die ihr Wasser in den Fluss fließen ließ. Seit der Zeit nannten die Leute die Schlucht den Teufelsgraben und den Fluss die Nāruža.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox