Kustonis, kas acim redzot aug lielāks / Ein Tier das zusehends wächst (größer wird)

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Talsi
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Ežkalns atrodas pie lielceļa pretī Laidzes muižai. Reiz tur vienā novakarā braukuši divi žīdi Smuliņš un Iciks. Pie Ežkalna tie ieraudzījuši, ka viens auns guļ ceļa vidū. Abi žīdi ātri piesteidzas klāt un iesviež to ratos. Nu žīdi sāk aunu vērtēt.

Smuliņš saka: "Tas ir pusrubli vērts!"

Bet Iciks iesaucas: "Smuliņ, kas tev par rēķinumu? Tas jau ir pusotra rubļa vērts!"

Žīdiem vērtējot, auns sācis ātri augt un spiest žīdus no ratiem laukā. Žīdiem palicis ļoti bail un tie sākuši triekt aunu no ratiem laukā, bet auns nemaz nav baidījies. Žīdi piesaukuši visus savus praviešus, bet nekas nav līdzējis.

Pēdīgi Smuliņš uzsaucis: "Kungs Jēzus Kristus, nāc mums palīgā!" Tad auns izlēcis no ratiem un pazudis, kā ūdenī iekritis.

Der Ežkalns (Igelberg) befindet sich an der Landstraße gegenüber dem Laidze-Gut. Eines Abends fuhren zwei Juden, Šmuliņš und Iciks, die Straße entlang. Als sie am Igelberg angelangt waren, bemerkten sie einen Hammel, der mitten auf der Straße lag. Die beiden Juden eilten auf ihn zu und hoben ihn in den Wagen. Da begannen die Juden den Hammel zu schätzen. Šmuliņš sagte:

"Der ist glatt einen halben Rubel wert!"

Da rief Iciks aus: "Aber Šmuliņš, kannst du denn nicht rechnen, der ist doch mindestens anderthalb Rubel wert!"

Während die Juden ihn noch abschätzten, begann der Hammel zu wachsen und wurde bald so groß, dass er die Juden aus dem Wagen drängte. Da erschraken die Juden sehr und wollten den Hammel aus dem Wagen werfen, aber der Hammel rührte sich nicht. Die Juden riefen alle ihre Propheten an, aber vergeblich.

Schließlich rief Šmuliņš aus: "Herr Jesus Christus, komm, steh uns bei!" Da sprang der Hammel aus dem Wagen und verschwand so plötzlich, als wäre er ins Wasser gefallen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox