Velni mānās / Die Teufel täuschen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Kandava
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Kandavas pagasta Ķikuru ciemā reiz dzīvoja vecs vīrs, ko ļaudis sauca par Tāpatu, lai gan viņa īstais vārds bija Kārklis. Šim Tāpatam bija liela dzērēja slava un katru svētdienu viņš bija ieradis iet uz Kandavu.

Ceļā no Kandavas uz Ķikuriem vienā pakalnā atradās viena liela priede ar līkiem kupliem zariem visapkārt. Pie pakalna stāv purvs, apaudzis ar sīkām mazām priedītēm, un visapkārt ap šo priedulāju stiepjas klajums. Tikai vēl aiz klajuma tālumā ir saredzama zilgani melna svītra, kas pastāv no tālākas apkārtnes mežiem. Ļaudis pie šās priedes bija redzējuši visādus spokus, kādēļ arī priedi sauc par spoku priedi.

Vienā ziemas vakarā vecais Tāpats aizkavējies ilgāki Kandavā un nācis uz māju jau pa tumsu. Viņš pats bijis stipri iereibis, laiks tumšs un ceļš slidens, tā kā kājas nemaz vairs nav labi klausījušas. Tikai krizdams un klupdams viņš nonācis līdz priedei un dusmās iesaucies: "Kaut jel pats velns mani pavestu!"

Tikko viņš šos vārdus izteicis, tūliņ arī dzirdējis kādu nopakaļis braucam. Tāpats apstājies un gaidījis. Piebrauc melns kungs zaļās kamanās ar melnu zirgu, tūliņ pietur un aicina viņu, lai sēstas iekšā. Kad nu vecais iesēdies, tad kungs sācis tik ātri braukt, ka vējš vien gar acim skrējis. Tā braukuši gandrīz visu nakti, bet līdz mājai tomēr netikuši. Vecais Tāpats sācis brīnīties un izsaucies: "Dievs tēvs! cik tālu tad Ķikuri no Kandavas un mēs braucam visu nakti!"

Līdz ko viņš tā iesaucies, tūliņ viss pazūd un pats atrodas pie purva uz skujas zara sēdam. Viņš nu labi redz, ka visu nakti ticis vazāts uz skujas zara ap purvu. Mugurā viņam bijis gluži jauns kažoks un tas bijis pušu. Tāpatam nu arī pārgājis viss reibums un viņš pārnācis mājā gluži skaidrā prātā.

Auf dem Ķikuri-Hof bei Kandava lebte einmal ein alter Mann, den die Leute Tāpats (tāpat = ebenso) nannten, obwohl sein eigentlicher Name Kārklis war. Tāpats genoss den Ruf eines großen Säufers und hatte die Gewohnheit, jeden Sonntag nach Kandava zu gehen.

Auf einem Hügel unterwegs von Ķikuri-Hof nach Kandava stand eine hohe Kiefer, die dicke und krumme Äste nach allen Seiten ausbreitete. An den Hügel schließt sich ein Moor an, in dem kleine, verkrüppelte Kiefern wachsen. Um das Moor breitet sich eine weite Ebene aus. Weit am Rande der Ebene sah man Wälder wie einen bläulichen Streifen. An dieser Kiefer hatten die Leute häufig Gespenster gesehen, deshalb wurde die Kiefer auch die Gespensterkiefer genannt.

An einem Winterabend hatte der alte Tāpats sich etwas länge: in Kandau aufgehalten. Es war schon dunkel, als er zu Fuß nach Hause ging. Er selbst war betrunken, die Nacht finster und die Straße glatt. Die Beine wollten ihm gar nicht mehr recht gehorchen. Torkelnd und stolpernd gelangte er schließlich an der Kiefer und rief wütend aus: "Wenn doch der Teufel selbst mich nach Hause fahren würde!"

Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, da hörte er auch schon, dass jemand hinter ihm her fuhr. Er blieb stehen und wartete auf den Fahrer. Ein schwarzer Herr kam in einem grünen Schlitten, der Ton einem Rappen gehogen wurde, herbeigefahren und forderte ihn auf, den Schlitten zu besteigen. Sobald der Alte sich in den Schlitten gesetzt hatte, begann der Herr so schnell zu fahren, dass ihnen der Wind nur so um die Ohren sauste. Sie fuhren fast die ganze Nacht, waren aber noch immer nicht nach Hause gekommen. Da begann sich der alte Tāpats zu wundern und rief aus: "Gott Vater! Wie weit ist denn der Ķikuru-Hof von Kandau, dass wir die ganze Nacht fahren müssen!"

Sobald er die Worte ausgerufen hatte, verschwand der Spuk, und er selbst saß auf einem Kieferzweig im Sumpf. Da sah er wohl, dass man ihn die ganze Nacht auf dem Kieferzweig im Sumpf herumgefahren hatte. Er hatte einen ganz neuen Pelz angehabt, der jetzt einen Riss hatte. Der Rausch war verflogen, und Tāpats kam ganz nüchtern nach Hause.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox