Velni mantas nesēji / Teufel als Zuträger von Schätzen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Koknese
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz vēlu vakarā brauca darbinieks no muižas klaušiem uz māju. Ceļā viņam piestājās viens kungs un sacīja: "Vīrs, aizved mani pa nakts tumšumu līdz Jelgavai!" Darbinieks atbild: "Kur es, kungs, tādu tālumu varu izbraukāt? Es jau braucu no muižas gaitām mājā, zirdziņš piekusis, un vēls laiks arī jau tagad." Bet kungs atsaka: "Nebaidies, ved vien, stundas laikā būsim tur." — "Nu, ja jūs, kungs, tā runājat un par varu gribat, lai tad arī notiek, braukšu." Līdz to izteicis, te kungs arī jau ratos iekšā un — ai, Dieviņ žēlīgais — zirgam tikpat kā spārni gadījās — kā vējš aizšāvās. Bet ceļā kungs iesaucas: "Pieturi! tev jāizkāpj un jānogriež krietna sērmūkšļa boze." Darbinieks nogrieza bozi un kungs viņu izmācīja, kas ar bozi darāms: "Tiklīdz aizbrauksim pilsētā, tūliņ iesim uz pili. Pilī vienā vietā guļ augstmaņu kundze uz galda, mirusi viņa ir. Apakš galda stāv augstmanes naudas šķirstiņš. Nesabaidies tikai tu! Gar galdu, zināms, būs vairāk kungu, tie sēž mironei klāt, bet tevi viņi nesaredzēs. Šo šķirstu ar naudu es gribu dabūt rokā. Bet tur drīzi var man pretinieks gadīties. Tu tādēļ seko man cieši! Ja nu mēs sakluptum šķirsta dēļ, sāktum raustīties, varbūt, kauties vēl, un viņš — kas var gadīties — ņemtu virsroku par mani, tad palīdzi man: nāc klāt un sit tam ar bozi pārkrustis." Un patiesi, kā kungs teica, tā viss atgadījās. Iebrauca pilsētā, tūliņ aizgāja uz pili, tur viena istaba pilna kungu, tie dzeŗ, spriež sasēduši, bet uz galda guļ augstmaņa kundze nomirusi; apakš galda atkal kundzes naudas šķirsts. Darbinieks redz: viņa kungs kā nāk, tūliņ pie šķirsta. Bet nu pieskrien vēl cits kungs, tas arī šķirstam klāt. Abi sāka ķildoties, rāties un izraustījās gar šķirstu un beidzot plūcās. Darbinieks noskatās: svešais kungs stiprāks, sāks jau virsroku dabūt par viņa kungu. Tā viņš pagrābs sērmūkšļa bozi un mizos svešo pārkrustis, svešais tad piepēži gluži nozuda un šķirsts palika viņa kungam. Kungs pakampa šķirstu, sacīdams: "Iesim!" Un tas bija viens redzējums, jau šie atkal tai pašā vietā atpakaļ, kur izbraukuši. Tagad kungs savam vedējam saka: "Tu man lieliskām izpalīdzēji saki, ko gribi par to?" Darbinieks atbild: "Ko tur varu gribēt — cik iedosit, iedosit." — "Labi!" kungs nosaka, "vai tev būs kāds maišelis?" — "Būs gan, te ir tāds auzu maišelis zirgam." — "Paturi to!" Viņš iebēra īsti krietnu tiesu no tās naudas. Darbinieks tik priecīgs, tik priecīgs — to vien taujā kungam: kur lai naudu paglabājot? "Visi taču zin, ka esmu nabaga vīrs — ieraudzīs man naudu, atņems un celsies nepatikas vien." Bet kungs atteic: "Uzmet maisu uz rijas krāsni un pagrāb tikai tad no tā, kad tev ievajagas, tad neviens nepamanīs un maisu rokā nedabūs." Darbinieks patencināja kungam par tādu padomu un priecīgs brauca uz māju. Mājā paņēma naudas maisu un uzsvieda uz rijas krāsni. Nu darbinieks iesāka pamazām naudu tērēt: nopirka labus mājas rīkus, un visu iedzīvi iegrozīja pēc bagātnieka. Kaimiņi, apmanīdami šitādu lietu, gudroja: "Kur viņš, tāds nabaģelis, varēja tik bagāts palikt? Kur viņš to naudu grābis? Vai nav tikai kādu aplaupījis?" Valodas nāca ir paša kunga ausīs muižā. Kungs tūliņ ataicināja šo un noprasa: "Kur tu ņēmi to naudu? Tu biji nabags un tagad esi bagāts, kā tas gadījās?" Darbinieks redz — slēpties vairs nelīdz — ņemsies izstāstīt pilnīgu patiesību. Tā un tā esot ieguvis naudu. "Un kur tu to noglabāji? " — "Rijā, krāsns augšā." Kungs tūliņ sūta savus sulaiņus naudai pakaļ. Sulaiņi ieiet darbinieka būdiņā, meklē, meklē — nauda gan krāsns augšā bija, bet atrast neatrada. Tad kungs lika darbiniekam pašam naudu atnest. Neko darīt, jāiet mājā, jāņem nauda un jānes, ar asarām acīs kungam. Bet te ap pusnakti — kur kungs vēl aiz priekiem par viegli gūto naudu nebija ne aizmidzis — piepēži viens svešs kungs klaudzina pie loga, saukdams: "Celies augšā, kungs, man ar tevi kas jāaprunājas! Kāpēc tu atņēmi darbiniekam nopelnīto mantu? Piesaku tev: ja tu tūliņ to naudu nevedīsi atpakaļ un pats ar savu roku neatdosi darbiniekam, tad tavi kauli tūdaliņ balēs." Kungs, trīcēdams aiz bailēm paķeŗ naudu, ielec karītē un brauc pie darbinieka. "Še tava nauda!" viņš saka, "glabā un tērē to, kā pats redzi, man tās nevajaga!" Darbinieka pārstājējs, saprotams, bija tas pats kungs, no kura viņš, uz Jelgavu braukdams, bija naudu nopelnījis. Einmal fuhr an späten Abend ein Arbeiter von der Fronarbeit heim. Auf dem Weg trat an ihn ein Herr heran und sagte: "Mann, fahre mich im Dunkel der Nacht nach Jelgava (Mitau)!" Der Arbeiter antwortete: "Wie sollte ich, Herr, eine so weite Strecke fahren? Ich fahre ja von der Fronarbeit heim, mein Pferdchen ist müde und es ist auch schon spät am Tage." Der Herr aber erwiderte: "Sei nicht bange, fahre mich nur hin, in einer Stunde sind wir am Ziel." — "Nun, wenn Ihr meint, Herr, und es durchaus wünscht, so will ich meinethalben fahren." Kaum hatte er es ausgesprochen, so saß der Herr auch schon in Wagen und — barmherziger Gottes — es war als wären dem Pferde Flügel gewachsen, so flog es windschnell dahin. Unterwegs aber rief der Herr: "Halt! Du musst aussteigen und einen tüchtigen Ebereschenknittel schneiden." Der Arbeiter schnitt den Knittel, und der Herr belehrte ihn, was mit dem Knittel geschehen solle: "Sobald wir in der Stadt sind, werden wir uns aufs Schloss begeben. Im Schloss liegt an einer Stelle ein Edelfräulein auf einen Tisch, die ist tot. Unter dem Tisch steht die Geldtruhe des Edelfräuleins. Sei nur nicht bange. Am Tische werden freilich mehrere Herren sein, die sitzen bei der Toten, aber dich werden sie nicht gewahren. Diese Geldtruhe will ich in die Hände kriegen. Aber da könnte ich es bald mit einem Gegner zu tun kriegen. Deshalb folge mir streng! Sollten wir uns um der Kiste willen in die Haare geraten, zu raufen anfangen, vielleicht ernstlich miteinander kämpfen, und er, was ja möglich ist, über mich gewinnen, so komm mir zu Hilfe: komm hinzu und versetze ihm mit dem Knittel einen kreuzweisen Hieb." Und wirklich kam alles, wie es der Herr gesagt hatte. Sie fuhren in die Stadt, begaben sich sogleich aufs Schloss, da war eine Stube voller Herren, die zechten und steckten im Gespräch die Köpfe zusammen, auf dem Tische ab lag das tote Edelfräulein. Unter dem Tische wiederum stand die Geldtruhe des Fräuleins. Der Arbeiter sieht: sein Herr macht sich, eben angekommen, sofort an die Truhe. Aber auch ein anderer Herr eilt heran und macht sich auch an die Kiste.

Beide fangen an sich zu schimpfen und sich um die Kiste zu zanken, und zuletzt geht´s ans Raufen. Der Arbeiter beobachtet: der fremde Herr ist stärker, er fängt schon an, die Oberhand über seinen Herrn zu kriegen. Da packt er den Ebereschenknittel und haut den Fremden übers Kreuz, und der ist plötzlich verschwunden, und die Truhe bleibt seinem Herrn. Der Herr bemächtigte sich der Truhe und sagte: "Gehen wir!" Und im Handumdrehen waren sie wieder an derselben Stelle zurück, von der sie ausgefahren waren. Jetzt sagte der Herr zu seinem Fahrer: "Du hast mir großartig geholfen; sprich, was du dafür wünschst" Der Arbeiter antwortete: "Was soll ich da groß wünschen — wie viel Ihr mir geben wollt, gebt halt!" — "Gut," erwiderte der Herr, "hast du vielleicht ein Säckchen da?" — "Das habe ich wohl, das ist so ein Hafersäckchen für mein Pferd." — "Halt es hier!" Er schüttete ein tüchtiges Teil von dem Gelde hinein. Der Arbeiter war so froh, so froh, nur das fragte er den Herrn, wo er wohl das Geld verwahren solle. "Alle wissen, doch, dass ich ein armer Schlucker bin; und wenn man mein Geld sieht, wird man es mir wegnehmen und mir werden nur Unannehmlichkeiten daraus entstehen." Aber der Herr erwiderte: "Wirf den Sack auf den Korndarren Ofen und greif nur hinein, wenn du es brauchst, dann wird niemand es merken und den Sack in die Hand bekommen." Der Arbeiter dankte den Herrn für diesen Rat und fuhr froh nach Hause.

Zu Hause nahm er den Sack mit dem Geld und warf ihn auf den Korndarren Ofen. Nun fing der Arbeiter sein Geld allmählich zu verbrauchen an: er kaufte sich gutes Hausgerät und änderte seine ganze Einrichtung nach Art der Reichen. Die Nachbarn, denen es nicht entging, machten sich Gedanken: "Wie ist der arme Schlucker plötzlich so reich geworden? Wo hat er das Geld erhascht? Hat er nicht vielleicht jemand beraubt?" Das gerade kam auch dem Gutsherrn selbst zu Ohren. Der Herr beschied ihn gleich zu sich und fragte ihn aus: "Wo hast du das Geld her? Du warst arm und bist jetzt reich, wie ist das zugegangen?" Der Arbeiter sieht: das Verhehlen hat keinen Zweck mehr, er wird lieber die volle Wahrheit gestehen. So und so sei er zu Gelde gekommen. — "Und wo hast du es verbogen?" — "In der Korndarre, auf dem Ofen." Der Herr schickte gleich seine Diener nach dem Geld. Die Diener gehen in die Hütte des Arbeiters, suchen und suchen — das Geld war zwar auf dem Ofen, aber sie fanden es nicht. Da befahl der Herr der Arbeiter selbst das Geld zu bringen. Nichts zu machen, er musste nach Hause gehen, das Geld holen und mit Tränen in den Augen dem Herrn bringen.

Aber um Mitternacht, als der Herr vor Freude über das leicht erworbene Geld noch nicht eingeschlafen war, pochte plötzlich ein fremder Herr ans Fenster und rief: "Steh auf, Herr, ich habe mit dir etwas zu besprechen! Warum hast du dem Arbeiter sein von ihm verdientes Geld fortgenommen? Ich sage dir: wenn du das Geld nicht sofort zurückträgst und eigenhändig dem Arbeiter übergibst, so sollen alsbald deine Gebeine bleichen." Zitternd vor Furcht nahm der Herr das Geld, stieg in seine Kutsche und fuhr zum Arbeiter. "Da hast du dein Geld," sagte er, "verwahre und verbrauche es nach Belieben, ich bedarf seiner nicht."

Der Fürsprecher des Arbeiters war natürlich derselbe Herr, von dem er auf seiner Fahrt nach Jelgava das Geld erworben hatte.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox