Velni mantas nesēji / Teufel als Zuträger von Schätzen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Renda
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Priekules muižā (Kurzemē, Grobiņas apr.) dzīvoja vecs rijkuris. Tas vienreiz guļ savā rijā un tā ap pulksten desmitiem vakarā atnāks pie viņa velns, sacīdams: "Celies, saņem visus maisus un sēdi man jātniski mugurā, jāsim uz Rēveli pie igauņiem un izzagsim tur Rēveles velnam naudu!" Rijkuris uzcēlās, saraudzīja labu tiesu maisu un kāpa velnam mugurā. Velns aizšāvās kā vējš un rijkuris tikai šim mugurā. Nonāca abi Rēvelē, sagrābās naudas vai cik un skrēja atpakaļ. Te velns ieteiksies rijniekam: "Mums dzenas Rēveles velns pakaļ; ja viņš mūs panāktu un mēs abi sāktum kauties, tad nestāvi dīkā, bet palīdzi man, ņem sērmūkšļa bozi un mizo to, jo sērmūkšļa boze ir tikpat sāpīga. kā nokarsēta dzelzs." Un patiesi Rēveles velns panāca priekuļniekus — abi velni sāka kauties. Rēveles velns tik tik jau nepārspēja priekuļnieku, te rijkuris sāka rēvelnieku mocīt ar sērmūkšļa bozi. Rēvelnieks neizcieta un nogāzās gar zemi. Bet priekuļnieki pakampa naudas maisus un projām uz mājām. Aiz liela ātruma viens maiss ceļā viņiem izkrita. Tas gadījās taisni grenčenieku pagastā. Šo maisu grenčenieki pacēla un par to naudu uzcēla daktera namu un skolu. Bet velns, pārskrējis savā miteklī Priekulē, atmeta arī rijkurim, savam palīdzētājam, sieku naudas. Auf dem Priekule-Gut (Kurland, Kr. Grobiņa) lebte ein alter Darrofenheizer. Als er einmal in seiner Korndarre schlief, kam so gegen zehn Uhr abends der Teufel zu ihm und sprach: "Steh auf, nimm alle Säcke und setz dich auf meinen Rücken. Wir wollen nach Reval (Tallinn) zu den Esten reiten und das Geld des Teufels von Reval stehlen!" Der Darrofenheizer erhob sich, suchte eine Menge Säcke zusammen und kletterte auf den Rücken des Teufels. Der Teufel flog wie der Wind mit dem alten Darrofenheizer auf dem Rücken davon. Sie kamen in Reval an, schütteten die Säcke voll Geld und flogen zurück. Auf einmal sagte der Teufel: "Der Revaler Teufel verfolgt uns. Sollte er uns einholen, dann werden wir miteinander Kämpfen, aber du darfst nicht nur zusehen. Nimm den Ebereschenstock und schlage damit auf den Revaler Teufel ein, denn ein Ebereschenstock tut genau so weh wie glühendes Eisen."Der Revaler Teufel holte denn auch wirklich die Beiden aus Priekule ein. Beide Teufel begannen zu kämpfen. Beinahe hätte der Revaler Teufel den Teufel aus Priekule besiegt, aber da begann der Korndarrenheizer ihn mit dem Ebereschenstock zu bearbeiten. Das konnte der Revaler nicht aushalten, er fiel zu Boden. Aber die Priekuler ergriffen ihre Geldsäcke und eilten nach Hause. Wegen der großen Eile verloren sie unterwegs einen Sack. Es geschah gerade, als sie die Grenču-Gemeinde überflogen. Die Leute aus der Grenču-Gemeinde fanden den Sack und erbauten für das Geld eine Schule und ein Arzthaus. Als der Teufel seine Behausung zu Priekule erreicht hatte, schenkte er seinem Helfer einen Scheffel Geld.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox