Velni mantas nesēji

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Vīra māte cepusi maizi. Kad maizi no krāsns ārā vilkuši, bijis pats pusdienas laiks. Vīra māte teikusi uz vedeklas: "Nes vien uz klēti! Ja klētī pie apcirkņa sēd melns kungs, tad tam tu neaiztiec un nerunā ne vārdiņa!"

Vedekla nesusi maizi uz klēti. Kā tad — pie apcirkņa sēdējis melns kungs un nejauki bolījis acis. Vedekla neteikusi ne vārdiņa un taisījusies tik, kā ātrāki tiek no klēts ārā.

Sēdētājs bijis pats velns, jo saimnieks bijis buris.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox