Velni mantas nesēji / Teufel als Zuträger von Schätzen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Piebalga
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz dzīvojis kāds nabadzīgs vecītis. Viņam vajadzējis vienreiz iet uz Rīgu. Ejot pār Kangaru kalniem, viņš nogriezis no viena lazdu krūma ceļa nūjiņu. Rīgā viņš apmeties pie viena namsaimnieka. Namsaimnieks ieraudzījis nūjiņu un jautājis, kur viņš to ņēmis. Vecītis izstāstījis — tā un tā. Namsaimnieks teicis: "Parādi man šo krūmu; ja būsi runājis taisnību, izies labi, ja ne — klāsies slikti." Vecītis ar saimnieku iekāpuši vāģos un braukuši uz Kangariem. Vecītis arī parādījis krūmu, no kuŗa nogriezis nūjiņu. Namnieks paņēmis vecīša spieķīti un iespraudis to krūmā. Nabaga vecītis nobijies un gaidījis, kas nu notiks. Namnieks izņēmis no kabatas svilpīti un iesvilpies pirmo reiz. Ak, tu briesmas! No zemes sākušas līst laukā čūskas un uzrāpušās līdz pus nūjiņai. Kad namnieks svilpis otru reiz, tās uzkāpušas līdz nūjiņas galam. Namniekam trešo reiz svilpjot, virs čūskām nūjiņas galā parādījusies liela čūska ar zelta kroni galvā. Tad namnieks noņēmis viņai kroni no galvas un teicis: "Draugs, tu esi runājis taisnību. Par to tev ratos ielikšu lielu naudas maisu kā atalgojumu." Vecītis pēc tam laimīgs aizbraucis savu ceļu. Vēlāk vecītis dabūjis zināt, ka namnieks esot bijis pats velns, kas gribējis viņu pārbaudīt. Es lebte einmal ein armer, alter Mann. Er musste eines Tages nach Rīga gehen. Als er die Kangari-Hügel überqueren musste, schnitt er sich an einem Haselnussstrauch ein Gehstock ab. In Rīga kehrte er in einen Krug ein. Als der Krugwirt sein Gehstock bemerkte, fragte er ihn, woher er ihn habe.

Der Alte erzählte es ihm: so und so. Da sagte der Krüger: "Zeige mir den Strauch. Wirst du die Wahrheit gesagt haben, dann wird es dir gut ergehen, wenn nicht, dann ergeht es dir schlecht!" Der Alte und der Krüger bestiegen den Wagen und fuhren zu den Kangari-Hügeln. Der Alte zeigte ihm den Strauch, an dem er den Stock abgeschnitten hatte. Der Krüger nahm den Stock des Alten und steckte ihn in den Strauch. Der arme Alte erschrak und fragte sich, was nun kommen werde. Der Krüger nahm eine Pfeife aus der Tasche und pfiff einmal laut. Dieser Schrecken! Aus der Erde kamen Schlangen gekrochen und wanden sich bis zum Halben Stock hinauf. Als der Krüger ein zweites Mal pfiff, wanden sich bis zum oberen Ende des Stockes hinauf. Aber als der Krüger zum dritten Mal pfiff, erhob sich über alle Schlangen eine große Schlange mit einer goldenen Krone auf dem Kopf. Der Krüger nahm ihr die Krone vom Kopf und sagte: "Mein Freund, du hast die Wahrheit gesprochen! Dafür will ich dir einen großen Sack mit Geld als Belohnung geben." Der alte fuhr glücklich seines Weges. Später erfuhr er, dass der Krüger der Teufel selbst gewesen sei, der ihn habe prüfen wollen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox