Velni mantas nesēji

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Vienam saimniekam patlaban labība nobriedusi; viņš iziet apskatīties un pārdomāt, kuŗu dienu sākt pļaut. Te ierauga lielu putnu pa labību brienam; putns dažā labā vietā labību nošļokājis. Saimniekam uziet dusmas; tūliņ paķeŗ rungu un putnam virsū: "Es tev rādīšu labību nošļokāt!"

Bet putns žēlīgi lūdzās: "Nesit vis, kas tev no tam atlēks? Labāk kop mani, tad iedošu tev to, kas vairāk vērts, nekā visi tavi lauki, visa tava māja."

Saimnieks tic; un tā liek putnu pār kamiesi un pārstiepj mājā aizgaldā. Nu baŗo, nu baŗo; bet putns nežēlīgi pulku ēd. Pēc nedēļas laika saimnieks saka itin pikti uz putnu: "Klausies, nesātnieks, visas avis man jau pagalam, tu ēd bez apziņas, vairāk nedošu!"

"Ciet klusu, neesi vientiesis! Ātrāk tev nemaksāšu, kamēr visu būsi atdevis manā vēderā."

Saimnieks atkal baŗo tādu laiku.

"Klausies, nesātnieks, visas govis jau pagalam — vairāk nedošu!"

"Ciet klusu! Ātrāk nemaksāšu, kamēr visu būsi atdevis."

Saimnieks atkal baŗo tādu laiku.

"Klausies, nesātnieks, visi zirgi jau pagalam — nav vairs ko dot!"

Tagad putns mudīgi izkāpj no aizgalda, sacīdams: "Nāc līdz uz mežu!"

Aiziet uz mežu, putns no biezumiem iznes tādu kastīti un saka: "Te ir mana atmaksa! Ātrāk kastīti vaļā netaisi, kamēr mājā!"

Saimnieks patencina un nāk uz māju. Meža malā viņš apgriežas paskatīties, vai putns tik neredz. Bet ej sazini, kur putns jau. "Pag!" viņš domā, "drusku jāpaglūn pa šķirbīti, kas tad tur īsti varētu būt tādā kastelē!"

Lēnītiņām paveŗ kastītei drusku vāku; bet tai pašā brīdī izskrien skaista skaista pils un aiziet pa gaisu projām.

Saimnieks iebļaujas nelabi un drāž pilij pakaļ, bet kur tu saskriesi? Tomēr pēc bļāviena gadās aiz muguras liels vīrs (tas bijis velns, senākais putns), sacīdams: "Te nu bija. Iedevu par nelaimi tādam skaisto pili. Vai nemaz nevarēji nociesties?"

To sacījis, lielais vīrs noķeŗ pili un atkal ieliek kastītē.

Bet tagad saimnieks uz ceļa vairs neskatās; viņš pāriet mājā un tad tik taisa kastīti vaļam. Tūliņ izveļas zelta pils un nostājas sētsvidū. Saimnieks tagad dzīvo savā pilī un nebēdā nekā.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox