Velni maina bērnus / Die Teufel vertauschen Kinder

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Dole
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Nabaga atraikne, sienu grābdama, bija nolikusi savu maziņo paēnā, zem koka. Še bērniņš iemiga maigā miegā. Pienāca nakts. Nu māte ar citām strādniecēm gāja uz mājām, aizmirsdama savu maziņo mežā. Pārgājusi mājā, nu atskārtusi, ka bērns tur palicis. Pārbijusies šī tad tecējusi ar biedrenēm atpakaļ. Nonākušas tai vietā, kur bērns atstāts — dzird: viens laipniem jo laipniem vārdiem aijina: "Aijā, aijā, mazo bērniņ, eņģelīši tevi aijā, eņģelīši tevi sargā!" Un tikko bērniņam šīs piegājušas klāt — viss apklusis. Bet nu atradušas bērnam zelta vaiņagu galvā, zelta karekli ap kaklu un podu vēl blakus.

Tas otra vīra sievai skaudis, tā arī savu bērniņu aiznesusi, atstājusi mežā pa nakti un tikai otrā rītā gājusi pakaļ. Bet šim bērniņam atradusi ērkšķu vaiņagu galvā un čūsku ap kaklu. Un nelaimīgais bērns sanēsājis ilgu laiku šo čūsku. Tad vienreiz gājis sagrautām ēkas drupām gaŗām, tur čūska atrisinājusies no kakla, ielīzdama drupās.

Eine arme Witwe hatte beim Heuwenden ihr kleines Kindchen in den Schatten unter einen Baum gelegt. Das Kindchen war eingeschlafen. Es wurde Nacht. Die Mutter ging mit anderen Frauen nach Hause und vergaß ihr Kleines im Walde. Erst als sie nach Hause gekommen war, erinnerte sie sich daran, dass sie ihr Kind im Walde zurückgelassen hatte. Erschrocken lief sie mit den Anderen zu der Stelle zurück. Als sie an der Stelle waren, wo die Mutter das Kind zurückgelassen hatte, hörten sie, dass jemand mit lieben und freundlichen Worten das Kindchen in den Schlaf wiegte: "Aijā, Aijā, kleines Kindchen, die Engelchen wiegen dich, die Engelchen schützen dich!" Als sie sich dem Kinde näherten, wurde alles still. Aber sie fanden das Kind mit einer goldenen Krone auf dem Kopf, mit einem goldenen Kettchen um den Hals und ein mit Gold gefüllter Topf stand neben ihm. Das erweckte den Neid einer anderen Frau. Sie brachte auch ihr Kindchen in den Wald und ließ es über Nacht dort allein zurück. Am nächsten Morgen ging sie in den Wald, um es zu holen. Aber sie fand das Kindchen mit einer Dornenkrone auf dem Kopf und einer Schlange um den Hals. Das unglückliche Kind musste die Schlange lange tragen. Einmal, als es an einem verfallenen Haus vorbeiging, löste sich die Schlange von seinem Hals und verkroch sich in das verfallene Gemäuer.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox