Velni ievilina cilvēkus svešā klētī / Die Teufel locken Menschen in fremde Vorratshäuser

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Udzes pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Tas bija klausības laikos, kad bij jāiet muižā darbos. Vienu vakaru arī kādam labi padzīvojušam vīram bijis jāiet uz riju krāsnis kurināt. Viņš paēdis vakariņas, aizgājis, aizkūris krāsni un nolicies turpat uz mūrīti gulēt. Tā ap pusnakti ienāk pie viņa rijā sarkans vācietis un sauc vīru, lai ejot ar viņu cīkstoties. Vīrs jau nomanījis, kas tas tāds par vācieti, bet baidījies viņu sakaitināt un gājis arī. Bet papriekšu viņš vēl pārmetis krustu un teicis: "Dievs tēvs, Dievs dēls, palīdzi man!" Tad sagrābis vācieti un kā nieku iesviedis piedarba kaktā. Vācietis izcēlies un teicis: "Tas nav nekas, jūs esat trīs, es viens pats!" Cīkstējušies vēl divi reizas, bet vīrs tāpat pārmetis krustu, piesaucis palīgu un nosviedis vācieti gaŗ zemi. Pēc tam šis viņu saucis, lai ejot viņam līdzi. Viņš nu to novedis uz klēti un iedevis lielu šķiņķi rokā, lai ēdot. Pats arī paņēmis lielu gabalu, plēsis ar nagiem, kas bijuši kā lielas lāpstas, un sviedis gaļu pa kaktiem, ka blaikšķējis vien. Te gailis sācis laktā dziedāt, vācietis nozudis un vīrs viens pats palicis klētī. Ārā nevarējis tikt, jo durvis bijušas aizslēgtas. Kad no rīta ļaudis nākuši uz klēti, tad tikai vīrs izticis ārā. Gaļa, ko tam vācietis devis ēst, bijuši tikai sakārņi. Es begab sich zu der Zeit, als die Leute noch Fronarbeit auf den Gutshöfen verrichten mussten. Eines Abends musste ein bereits älterer Mann sich auf den Gutshof begeben, um die Darrofen zu heizen. Er aß sein Abendbrot auf, schürte den Darrofen und legte sich daselbst auf die Mauer schlafen. Gegen Mitternacht kommt zu dem Mann ein roter Deutscher herein und fordert ihn auf, mit ihm zu ringen. Der Mann merkte schon gleich, was das für ein Vogel war, aber er wollte ihn nicht verärgern und stimmte zu. Aber zuerst bekreuzigte er sich noch und sprach: "Gott Vater, Gott Sohn, helft mir!" Dann packte er den Deutschen und schleuderte ihn wie ein Federchen in die Ecke. Der Deutsche erhob sich und sagte: "Das ist nicht recht, ihr seid drei, ich bin allein!" Sie rangen noch zweimal miteinander, aber der Mann bekreuzigte sich wieder, rief Gottes Hilfe an und schleuderte den Deutschen zu Boden. Dann forderte er den Mann auf, mitzukommen. Er brachte ihn in ein Vorratshaus und drückte ihm ein großes Stück Schinken in die Hand. Auch selbst nahm er sich ein großes Stück, riss davon mit den Nägeln, die wie große Schaufeln waren, immer wieder ein Stück ab und schleuderte es in die Ecken, dass es nur so bumste, Plötzlich krähte der Hahn. Der Deutsche verschwand, und der Mann blieb allein in dem Vorratshaus zurück, denn die Tür war verschlossen. Erst, als die Leute am nächsten Morgen ins Vorratshaus kamen, konnte der Mann wieder befreit werden. Das Fleisch, dass der Deutsche ihm zu essen gegeben hatte, war nur Stubbenholz gewesen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox