Velni aicina cilvēkus lauzties / Die Teufel fordern Menschen zum Zweikampf auf

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz pie viena saimnieka puisis dzīvoja, ko par Stipro Krišu sauca. Šis miesas spēkos bija tik stiprs, ka visā apkārtnē neviens cīkstīdamies nevarējis viņu uzvarēt. Ar savu spēku lepodamies, Krišus daudzreiz mēdza teikt: "Kad vai pats velns nāktu ar mani cīkstēties, tomēr es viņu uzvarētu!" Gadījās arī velns. Tas bija siena laikā — sestdienā. Bija jānomet kaudze tai dienā. Bet darbs nemaz negribēja sekties — šādas ķibeles, tādas: meitai Ilzei dienas vidū odze bija iedzēlusi kājā, bija jāved mājā, Stiprajam Krišum atkal trīs reizes gaŗajām dakšām kāts pārlūza un kad nu tomēr kaudzi nometa, tad atkal zirgi mežā. Bija pazuduši, nevarēja uz māju braukt. Kamēr zirgus sameklēja un iejūdza, bija jau krēsla. Uz māju braucot, ceļš gāja caur četru verstu gaŗu mežu, ko par Spoku mežu sauca. Pats saimnieks ar vienu puisi brauca labu gabaliņu citiem pa priekšu, mūsu Krišus ar citiem puišiem un meitām tam pakaļ. Krišus, lai gan tik dūšīgi bija strādājis, nesūdzējās par gurdenumu, vēl uzsvilpoja jautru dziesmiņu. Meža vidū puiši ieraudzīja ceļa malā melnu cūku un dzina uz māju pusi, domādami, ka esot kaimiņa melnais kuilis. Te cūka pārvērtās par suni, kas priecīgi riedams sāka līdz tecēt. Vēlāk suns pārvērtās par cilvēku un ātriem soļiem steidzās līdz sarunādamies, beidzot uzaicinādams Stipro Krišu spēkoties. Krišum jau to nekad nevajadzēja divreiz teikt, tā arī tagad bija tūliņ no ratiem laukā. Cīkstojās abi trīsreiz, bet Krišus katru reizi nosvieda melno vīru kā pelavu maisu gar zemi un iesāka jau lielīties, izzobodams melno, lai šis papriekšu ejot vēl kādas reizes paēst un tad lai nākot spēkoties. "Nu, ne tik traki, draugs!" melnais teica, "turpmāki cīnīsimies vīrs pret vīru, bet ne vis tā kā līdz šim — trīs pret mani vienu!"

"Kādā nodomā tie vārdi teikti? Esmu arī viens pats!" Krišus smiedamies teica.

"Nu, tikai tādā nodomā, ka tu turpmāki nemet sev krustu priekšā, kad ar mani iesāc cīnīties!"

"Lai tad arī notiek pēc tavas gribas, tu, jēra dvēsele, tev jau tikpat daudz spēka kā klibajam Kuplastu Jēcim, ko vējš spēj grāvī iegrūst." To teicis, Krišus iesāka atkal cīkstēties, bet šoreiz Krišum laimes saulīte bija norietējusi. Melnais vīrs tagad ar tādu spēku Krišu svieda pret zemi, ka šim no smagā kritiena visi kauli nobrikšķēja un viņš nespēja vairs pakustināt ne locekli. Melnais tad teica: "Tas notiek tādēļ, ka tu, ar savu spēku lepodamies, agrāki mēdzi teikt: "Kaut pats velns nāktu cīkstēties — tomēr viņu uzvarētu!" Nu tev nekad vairs nepatiks lietāt tādus vārdus," melnais teica un nozuda mežā. Krišus no šā sitiena sagulēja ilgu laiku uz gultas un kad pēc pamazām atveseļojās, tad nebija vairs stiprais Krišus, bet tikai bāla cilvēka ēna, ko katra vēsmiņa draudēja apgāzt.

Es lebte einmal bei einem Bauer ein Bursche, den man dem starken Krišs nannte. Er hatte eine solche Kraft, dass es keinen anderen in der ganzen Gegend gab, der ihn beim Ringen hätte besiegen können. Krišs prahlte mit seiner großen Kraft und pflegte dann zu sagen: "Und wenn der Teufel selbst mit mir ringen würde, ich würde auch ihn besiegen!" Einmal begab es sich nun, dass der Teufel sich meldete. Es war an einem Samstag zur Zeit der Heumahd. An jenem Tag wollte die Arbeit gar nicht vorankommen. Die Magd Ilze wurde von einer Otter gebissen und musste nach Hause gebracht werden. Dem starken Krišs zerbrach dreimal der Stiel der Heugabel. Dann waren wieder die Pferde im Walde verschwunden, so dass man nicht nach Hause fahren konnte. Bis man die Pferde wiederfand und sie vor den Heuwagen spannte, war es schon dämmerig geworden. Auf dem Heimweg musste man vier Werst durch einen Wald fahren, der von den Leuten der Spukwald genannt wurde. Der Bauer selbst mit einem Knecht fuhr eine ganze Strecke voraus, ihm folgte Krišs mit anderen Mägden und Knechten. Krišs, der wahrhaftig tüchtig gearbeitet hatte, verspürte keine Müdigkeit, sondern konnte noch ein munteres Liedchen pfeifen. Mitten im Walde erblickten die Knechte ein schwarzes Schwein und trieben es heimwärts, denn sie dachten, es sei der schwarze Eber des Nachbarn. Da verwandelte sich das Schwein in einen Hund, der fröhlich bellend neben der Heufuhre herlief. Etwas später verwandelte sich der Hund in einem Menschen, der hurtig neben ihnen herging und sich mit ihnen unterhielt. Schließlich forderte der Fremde Krišs zum Ringen auf. Man musste es dem starken Krišs nicht zweimal sagen. So auch jetzt: er sprang sogleich von der Fuhre herab. Beide rangen dreimal miteinander, aber jedes Mal warf Krišs den schwarzen Mann wie einen Spreusack zu Boden. Er begann schon zu prahlen und lachte den Schwarzen aus: er solle noch ein paar Mal kräftige Mahlzeiten zu sich nehmen und erst dann kommen, um mit ihm zu ringen. "Nun, nicht so hitzig, mein Freund!," sagte der Schwarze, "wir wollen jetzt Mann gegen Mann kämpfen und nicht mehr drei gegen einen!"

"Was sollen denn deine Worte bedeuten? Ich bin ja auch allein!," sagte Krišs und lachte.

"Nun, ich habe gemeint, du sollst dich künftig nicht mehr bekreuzigen, bevor du mit mir zu kämpfen beginnst."

"So soll es nach deinem Willen geschehen, du Herz eines Lammes, du hast ja nicht einmal soviel Kraft wie der lahme Jēcis von Kuplasti, der den Wind in den Straßengraben wehen kann!" Nachdem Krišs das gesagt hatte, begann er wieder mit dem Fremden zu ringen, aber diesmal hatte er kein Glück. Der schwarze Mann schleuderte ihn mit einer solchen Wucht auf die Erde, dass ihm alle Knochen krachten und er kein Glied mehr rühren konnte. Da sagte der Schwarze: "Das geschieht dir deshalb, weil du so oft geprahlt hast: "Und wenn der Teufel selbst mit mir ringen wollte, ich würde ihn besiegen!" Nun wirst du nie mehr solche Worte gebrauchen," sprach der Schwarze und verschwand in den Wald. Nach diesem Kampf lag Krišs lange auf dem Krankenlager. Nachdem er langsam genesen war, war von dem starken Krišs nichts mehr zu merken, er war nur noch der Schatten eines Menschen, den jeder Windhauch umzuwerfen drohte.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox