Velni moka cilvēkus / Die Teufel plagen die Menschen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Talsi
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Priekš vairāk kā simtu gadiem Mieguzes muižā dzīvojis vagārs, kas kalpojis velnam un darījis daudz jaunu darbu. Vienā ziemas vakarā vagārs sūtījis cūkganu uz riju pēc skalu kokiem. Cūkgans gan sacījis, ka viņam esot bailes, bet tas nekā nelīdzējis. Vagāra sieva, kas bijusi dievbijīga, redzēdama, kas zēnu sagaida, piesaukusi cūkganu pie sevis, noskaitījusi pātarus, aizmetusi krustu un sacījusi: "Lai Dievs tev palīdz!" Cūkgans aizgājis uz riju un arī atnesis skalu kokus. Vagārs tos paņēmis gluži vienaldzīgi un uzlicis uz ārdiem. Reiz vagārs piegājis pie muižas darbiniecēm un sacījis: "Meitas, vai gribat jaunkungu redzēt?" Meitas jokodamās atbildējušas, ka gribot gan redzēt. Vagārs piegājis pie loga, pasvilpojis, pamājis ar roku un tad iegājis kambarī. Tūdaļ arī atnācis jaunskungs un iegājis kambarī pie vagāra. Bet tikko durvis bijušas aizvērtas, tūliņ kambarī bijis dzirdams negants troksnis. Darbinieces sabijušās no trokšņa, izskrējušas no istabas laukā pie kalpiem un izstāstījušas tiem visu, ko dzirdējušas un redzējušas. Kalpi nu ienākuši vagāra kambarī, bet jaunkunga vairs nav redzējuši, tikai vagārs bijis saskrāpēts un uz grīdas bijis ar krītu uzvilkts apaļš riņķis. Vor mehr als hundert Jahren lebte auf dem Mieguze-Gut ein Gutsvogt, der mit dem Teufel im Bunde war und viele böse Taten verrichtete. An einem Winterabend schickte der Vogt den Schweinehüter zur Korndarre, um Spanholz zu holen. Wohl jammerte der Schweinehüter, dass er sich fürchte, aber das half ihm nichts. Die Frau des Gutsvogtes, die fromm und gottgläubig war, wusste, was den Schweinehüter erwartete. Sie rief ihn zu sich, sprach ein Gebet, bekreuzigte ihn und sagte: "Möchte Gott dir helfen!" Der Schweinhüter eilte zur Korndarre und kam mit Spanholz zurück. Der Gutsvogt nahm es gleichgültig in Empfang. Eines Tages fragte der Vogt die Gutsarbeiterinnen und fragte sie: "Mägde, wollt ihr den Jungherrn sehen?" Die Mägde antworteten im Scherz, ja, sie möchten ihn gern sehen. Der Vogt trat ans Fenster, pfiff, winkte mit der Hand und betrat die Kammer. Sogleich erschien ein Jungherr und ging in die Kammer zu dem Vogt. Aber sobald er die Tür hinter sich geschlossen hatte, hörte man Gepolter und Lärm aus der Kammer. Die Mägde erschraken, liefen aus dem Haus und erzählten den Knechten, was sie gesehen und gehört hatten. Als die Knechte in den Kammer des Vogtes kamen, war der Jungherr dort nicht mehr zu sehen, aber der Vogt war zerkratzt und auf dem Fußboden war mit der Kreide ein Kreis aufgezeichnet.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox