Velni moka cilvēkus

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Isla, par ko šai pasakā būs runa, ir bezdibens netālu no Lanstrupu mājas. Šai Lanstrupu mājā bijusi reiz ganu meitene bārene, apmēram gadu divpadsmit veca. Viņai pa dienas vidu bijis jāiet uz tuvējo mežu govim plūkt lagzdu lapas. Tā viņa arī gājusi un plūkusi vairāk dienas. Vienu dienu viņa plūkusi lapas un aiz gaŗa laika dziedājusi un svilpojusi. Mežā kas atsvilpojies un no turienes iznācis mazs puisēns ar sarkaniem matiem un maziem ragiem. Puisēns pienācis, sācis runāt un palīdzējis viņai pieplūkt nestuvi. Kad nestuve bijusi pilna, tad meitene aiznesusi to uz māju. Mājā pamāte prasījusi, kas tai palīdzējis saplūkt un kā tik ātri nestuve pilna. Meitene atbildējusi, ka viņai neviens neesot palīdzējis plūkt.

Otrā rītā meitene aizdzinusi lopus uz ganībām. Te — kur bijis, kur ne — puisēns atkal klāt un sācis meiteni mielot ar desām un āboliem. Kad puisēns gājis prom, tad piekodinājis, lai nevienam par viņu nekā nesakot, bet ja sacīšot, tad viņai klāšoties slikti. Pusdienā meitene aizdzinusi lopus mājā un gājusi istabā. Saimniece pēc vecā paraduma, devusi meitenei ēst, bet meitene atsacījusi, ka negribot. Tā tas noticis vairāk dienas. Meitene arvien palikusi vājāka, bet tomēr nav ēdusi. Mājinieki, nesaprazdami, kāpēc meitene neēd, sākuši to taujāt un prašņāt, kāpēc viņa neēdot. Meitene beidzot arī izstāstījusi, ka viņai ganos mazs puisēns ar ragiem un sarkaniem matiem devis desas un ābolus. Mājinieki prasījuši, kādas tad ir izskatījušās tās desas un āboli. Meitene atbildējusi, ka kurvītī esot vēl drusku atlicis. Mājinieki apskatījušies un atraduši kurvītī zirgu mēslus un sapuvušus valgus.

Meitene no rīta aizdzinusi atkal lopus laukā un ganījusi. Bet kas par brīnumiem! Suņi sākuši kaukt un riet. Meitene spārdījusies, bļāvusi un vēlusies uz Islas pusi. Viņa jau bijusi gluži tuvu pie Islas, kad citi gani viņu pamanījuši un izglābuši. Ilgi pēc tam vēl viņa gulējusi slima, bet ar laiku tomēr izveseļojusies un nodzīvojusi ilgu mūžu. Pēc izveseļošanās viņa neesot puisēnu vairs redzējusi.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox