Velni nogalina cilvēkus / Die Teufel töten Menschen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Kandava
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Pirmā verstī, ceļā no Kandavas uz Tukumu, pa kreiso roku stāv brangi augsts kalns. Te vecos laikos stāvējušas vēja sudmalas. Sudmalas uz renti turējis žīds. Žīds bijis ļoti nejauks cilvēks, kas krāpis un zadzis, ko vien tikai varējis, un nevienu svētdienu nesvētījis, ne kristīto, ne pats savu. Viņš ar velnu stāvējis tuvā draudzībā. Žīdam bērnu neesot bijis, lai gan viņš lūdzis pašu velnu, lai dodot viņam bērnu; bet velns arī nedevis. Kad vējš neesot bijis, tad velns esot griezis sudmalu spārnus. Bet velns viņam jau piesacījis, ka viņš viņu dzīvu paņemšot un arī sudmalas nepametīšot par tiem pūliņiem, ka sudmalas viņam jāgriežot. Kādu reizi žīds braucis ļoti piedzēris uz mājām. Braucot pie viņa piestājies pats velns un teicis, ka nu viņam jānāk līdz, jo esot ļaudis diezgan krāpis. Žīdiņš gan negribējis iet, bet velns izrāvis no ratiem un iespiedis padusē kā circeni un aizskrējis kā vējš projām, zirģeli turpat atstādams uz ceļa. Tikko velns paņēmis žīdu, tad arī sudmalas tūdaļ nogrimušas. Vēl ilgu laiku tur tai kalnā dzirdēts sudmalas rūcam un kristīto svētdienām. Vienreiz esot tur viens vecs, vecs vīriņš apgājis ap kalnu trīs reizes apkārt un šo, to nomurminājis lēnām, tad arī sudmalas apstājušās — nav rūkušas vairs un nevienu svētdienu nav dzirdēts kalnā dūcam. An der Landstraße, die von Kandava nach Tukums führt, steht etwa eine Werst von Kandava entfernt an der linken Seite ein ziemlich hoher Berg. In alten Zeiten hat auf dem Berg eine Windmühle gestanden. Ein Jude hatte die Mühle gepachtet. Er war ein böser Mensch, der stahl und betrog, wann und wo er es nur konnte. Er heiligte keinen Sonntag, weder den christlichen, noch den des eigenen Glaubens. Aber mit dem Teufel war er im Bunde. Kinder hatte der Jude keine, obwohl er den Teufel selbst schon gebeten hatte, ihm zu Kindern zu verhelfen. Aber auch der Teufel tat es nicht. An windstillen Tagen dreht der Teufel die Windmühlenflügel. Aber der Teufel hatte ihm schon gedroht, ihn nicht am Leben zu lassen und auch die Mühle der Mühe wegen, die er beim drehen der Windmühlenflügel aufwenden musste, zu zerstören. Einmal kam der Jude sehr betrunken nach Hause gefahren. Unterwegs gesellte sich der Teufel zu ihm und sagte, dass er jetzt mitkommen müsse, denn er habe lange genug die Menschen betrogen. Wohl sträubte sich das Jüdchen, aber der Teufel riss ihn aus dem Wagen, nahm ihn unter den Arm und lief wie der Wind davon. Das Pferdchen ließ er auf der Straße zurück. Sobald der Teufel den Juden geholt hatte, versank auch die Mühle in die Erde. Noch lange hörte man an christlichen Sonntagen im Berg die Geräusche der Mühle. Einmal aber soll ein ganz alter Mann dreimal leise murmelnd um den Berg herumgegangen sein: seit der Zeit ist die Mühle verstummt. Man hört sie nicht mehr an Sonntagen im Inneren des Berges klappern und brummen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox