Velni nogalina cilvēkus / Die Teufel töten Menschen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Dobele
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Blīdenes muižā klaušu laikos dzīvoja ļoti barga muižniece. Vīra lielmātei nebija, jo tas miris drīz pēc salaulāšanās. Viņai bija nikns vagārs. Vienu rudens rītu muižniece uzdeva vagāram, lai vienā dienā nopļauj visu lielo muižas labības lauku. Ja tas šo darbu nepadarīšot, viņa vagāru nožņaugšot. Cauru dienu darbeniekiem bija jāpļauj vaiga sviedros, jo vagārs bija ļoti nežēlīgs un sita katru klaušenieku, kas drusku mēģināja atpūsties. Neļāvis ne pusdienu paēst. Vakarā gan ļāva drusku atpūsties un paturēt vakariņas.

Iepriekš atvestā labība tika iesērta un rijniekam uzdeva riju dūšīgi kurināt. Priekš pusnakts vagārs jau dzina darbiniekus pie kulšanas visu nakti līdz rītam. Izkultos salmus apskatīja lielmāte, vai tikai kāda vārpiņa nav neizkulta. Vagārs no rīkošanas piekusis sarunājās ar rijkuri. Tas vaicāja, kāpēc vagārs tik bargi apietas ar dzimtsļaudim. Vagārs drūmi atteica, ka lielmāte solījusi viņu nožņaugt, ja darbus nebeigs ātrāk kā citās muižās. Pēc kulšanas vagāram jāiet pie lielmātes tālākus rīkojumus prasīt. Vagārs pie lielmātes durvim dzirdēja lielmāti iekšā prasot kādam naudu. Tas atbildēja, ka došot pēdējo reizi, tad lai sataisoties uz galu. Vagārs aiz bailēm iekšā negāja un tāpēc skatījās pa atslēgas caurumu. Viņš redzēja lielmāti runājam ar kādu mellā mētelī satinušos kungu, kam viena zirga, bet otra gaiļa kāja. Vagārs izbailēs pārmeta krustu un aizsteidzās pie rijkura redzēto izstāstīt. Rijkuris sacīja, ka velns nākšot pēdējo reizi pēc kādām nedēļām un tad lielmāti paraušot. Drīzi dabūšot labākus kungus. Piepēži lielmāte izskrēja neganta ārā un sauca vagāru. Rokā viņai bija liela nūja. Pārskaitusies viņa prasīja, kāpēc vagārs negājis pavēles prasīt. Vagārs gribēja aizbildināties ar to, ka negribējis viņas sarunu ar svešo kungu traucēt. Lielmāte dusmās sāka sist vagāru tik ilgi, kamēr viņš palika bez jēgas zemē guļot. Vagārs palika kādu laiku slims no briesmīgā pēriena. Viņa vietā darbeniekus uzraudzīja pati lielmāte un sita visus bez žēlastības. Vienu darbenieku lielmāte tā sasita, ka tas palika rijā guļot. Rijkurim viņa uzdeva sasisto gādāt uz mājām. Pēc pāris nedēļām vagārs atspirga un gāja atkal prasīt lielmātei pavēles. Tā nodeva rīkojumus dienas darbiem un pieteica, lai pusnaktī ieiet pie viņas. Vagārs pusnaktī redzēja, ka lielmātes istabas logi bija spoži apgaismoti, liesmot liesmoja. Ieejot muižā, viņš dzirdēja viņas istabā briesmīgu troksni un bļāvienus. Vagārs gribēja steigties iekšā istabā, bet tur iekšā to nelaida liels sarkans pūķis, kas spļāva viņam uguni virsū. Vagārs bailēs pārmeta krustu un tūliņ atskanēja rībiens. Tad lielmātes istabā palika klusu. Vagārs lēnām iegāja tur un redzēja visu izvandītu. Pie gultas mierīgi dedza sveces, bet lielmātes gultā nebija. Te viņš ieraudzīja pie gultas zemē trīs asins pilītes. Vagars pārbijies aizskrēja tie rijkura. Tas pateica, ka lielmāti velns parāvis. Muižu mantoja labāki kungi, kas izturējās labi pret dzimtcilvēkiem un vagāru. Vagārs vairs nebija spiests kūju rokā turēt. Ļaudis viņu sāka labi ieraudzīt. Muižā katru pusnakti lielmātes istabas logi palika gaiši un bija dzirdams negants troksnis un bļāvieni dažus gadus. Tad viss palika atkal pa vecam.

Auf dem Gute Blīdene lebte zu der Zeit der Leibeigenschaft eine sehr harte Gutsfrau. Einen Mann hatte sie nicht mehr, denn er war kurz nach der Hochzeit gestorben. Sie hielt einen bösen Vogt. Eines Tages gab die Großfrau dem Vogte die Weisung, das große Kornfeld des Gutshofes an einem Tag mähen zu lassen. Sollte die Arbeit an einem Tag nicht erledigt werden dann wolle sie den Vogt erwürgen. Den ganzen Tag mussten die Fronarbeiter im Schweiße ihres Angesichts mähen, denn der Vogt kannte kein Erbarmen und schlug jeden, der ein wenig zu verschnaufen versuchte. Er ließ sie nicht einmal zu Mittagessen. Erst am Abend erlaubte er ihnen, etwas auszuruhen und ihr Abendbrot zu verzehren.

Das vorher eingefahrene Getreide wurde in der Darre aufgestockt. Der Darrofenheizer bekam die Weisung, die Korndarre tüchtig zu heizen. Schon vor Mitternacht trieb der Vogt die Leute zum Dreschen: sie mussten die ganze Nacht bis zum Morgen dreschen. Die Gutsherrin prüfte das leer gedroschene Stroh, ob vielleicht doch ein Ährchen noch einige Körnchen enthielt. Der Vogt, den das Antreiben der Leute ermüdet hatte, unterhielt sich mit dem Darrofenheizer. Der Heizer fragte den Vogt, warum er denn gar so hart zu den Fronarbeitern sei. Da entgegnete der Vogt betrübt, die Großfrau halte gedroht, ihn zu erwürgen, wenn sie mit den Arbeiten auf ihrem Gut nicht eher fertig würden als die Nachbarn auf deren Gütern. Nach dem Dreschen musste der Vogt zu der Großfrau gehen, um weitere Anweisungen entgegenzunehmen. Als der Vogt vor der Tür der Großfrau stand, hörte er, dass sie von jemand Geld verlangte. Sie bekam zur Antwort, dass es das letzte Geld sei, das sie bekomme; dann müsse sie sich auf ihr Ende vorbereiten. Der Vogt fürchtete sich und ging nicht hinein, sondern guckte durch Schlüsselloch. Da sah er, dass die Großfrau mit einem Herrn sprach, der in einem schwarzen Mantel gehüllt war und einen Pferdefuß und einen Hahnenfuß hatte. Der Vogt bekreuzigte sich in seiner Angst und eilte zum Darrofenheizer, um ihm zu erzählen, was er gesehen hatte. Der Darrofenheizer sagte, der Teufel werde nach ein paar Wochen zum letzten Mal kommen und die Großfrau mitnehmen. Sie aber würden bessere Herren bekommen. Plötzlich kam die Großfrau wie wild herausgerannt und schrie nach dem Vogt. In der Hand hatte sie einen Stock. Zorn sprühend fragte sie, warum der Vogt nicht gekommen sei, ihre Befehle zu empfangen. Der Vogt versuchte sich zu rechtfertigen und sagte, er habe sie nicht bei ihrem Gespräch mit dem fremden Herrn stören wollen. Da schlug die Großfrau in ihrer Wut so lange auf den Vogt los, bis er bewusstlos am Boden lag. Der Vogt war nach dem furchtbaren Prügel lange Zeit krank. An seiner Stelle führte jetzt die Großfrau selbst die Aufsicht über die Arbeiter und schlug und prügelte sie ohne Erbarmen. Einen Fronarbeiter verprügelte sie so, dass er in der Korndarre liegen blieb. Sie trug dem Darrofenheizer auf, den Verprügelten heimzuschaffen. Nach einigen Wochen war der Vogt genesen. Er begab sich wieder zu der Großfrau, ihre Befehle zu erfragen. Sie gab ihm Anweisungen über das Tagewerk und befahl ihm, um Mitternacht in ihr Räume zu erscheinen. Um Mitternacht sah der Vogt, dass die Zimmerfenster der Großfrau hell erleuchtet waren. Als er das Gutshaus betrat, hörte er plötzlich aus ihrem Zimmer schrecklichen Lärm und Gebrüll. Der Vogt wollte zu ihr eilen, aber ein großer roter Drache verwehrte ihm den Eintritt, indem er Feuer nach ihm spie. Der Vogt schlug in seiner Angst ein Kreuz, und im nächsten Augenblick erdröhnte ein Donnerschlag. Dann wurde es in dem Zimmer der Großfrau still. Der Vogt ging leise hinein und fand in dem Raum in wildes Durcheinander. Am Bett brannten ruhig die Kerzen, aber die Großfrau befand sich nicht in ihrem Bett. An ihrem Bett auf dem Fußboden bemerkte der Vogt drei Blutstropfen. Erschrocken eilte er zu dem Darrofenheizer. Der Darrofenheizer sagte, der Teufel habe die Großfrau geholt.

Das Gut erbten bessere Herren. Sie behandelten die Leibeignen und den Vogt gut. Der Vogt wurde nicht mehr genötigt, die Fronarbeiter mit dem Stock anzutreiben. Mit der Zeit lernten die Leute ihn zu schätzen. Die Fenster der Großfrau aber waren jede Nacht um Mitternacht hell erleuchtet. Man hörte dann einen furchtbaren Lärm und schreckliches Gebrüll noch viele Jahre nach ihrem Verschwinden. Aber langsam wurde alles wieder ruhig.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox