Velni nogalina cilvēkus

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Gatartu Ariešu ciemā reiz iebraukuši naktī sveši ļaudis ar pulksteņiem, apgriezušies riņķī un atkal aizbraukuši. Rītā, sāk apskatīties: vienas sieviņas, Klibās Kroples, trūkst. Are, kur tad gadīsies? Velni aizveduši. Gan dzinuši rasā pēdas, bet nekā darīt: pēdas nozudušas dīķī. Citā reizē atkal tai pašā mājā liels gaŗš lietuvēns (balts) klupis vīram virsū, kuŗš kūts augšā gulējis. Vīrs gribējis lietuvēnu pa lūku nogāzt; bet baltais zibiņa ātrumā ieķēries bendelē un tā sakarājies, kamēr kūlēji cēlušies pie darba — tad pazudis.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox