Velni mudina cilvēkus kārties

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Reizi vienam apnicis dzīvot. Domā: "Labāk pakāršos."

Domāts — darīts. Viņš paņem valgu un uzkāpj uz rijas. Vienu galu piesien pie spāres un to cilpu sev ap kaklu. Laizdamies no rijas zemē saka: "Dieviņ, nāc par palīgu pakārties!"

Kā laidies, tā valgs pārtrūcis. Viņš pacēlis galvu uz augšu, skatās: ka otrā valga galā sēd jaunskungs. Tas saka uz tā cilvēka: "Ak tu muļķis, kam sauci tādu par palīgu, kas valgu raun pušu. Lūk, i nepakāries, tik skāde vien par valgu. Būtu mani piesaucis, jeb ar nekā nebūtu teicis, tad pie diega ar būtu pakāries un nebūtu trūcis."

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox