Velni mudina cilvēkus kārties / Die Teufel stiften die Menschen an, sieh zu erhängen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Šēpers stāstīja, kad viņš ienācis jaunā dzīvē Kuldīgas apriņķī, muižele bijusi jaukā vietā, netālu no jaunā mežiņa. Ataugas vidū uz mazas pļaviņas stāvējusi liela egle, un pie egles lazdas krūms.

Vasaras svētkos pašā dienvidā gājusi Šēpera gaspaža uz ataugu sierēt. Līdz eglei nonākušu, to pārņēmušas it īpašas bailes. Uz reiz viņa ierauga, ka lazdas krūms šņākdams sāk locīties un šaubīties, un nogāžas zemē tai priekš kājām. Gaspaža izbijusies teciņu steidzas uz mājām, un tūlīt palikusi ļoti slima un sākusi muldēt par briesmīgo spoku.

Šēpers domājis, ka laikam viesulis lazdas krūmu dragājis. Otrā dienā uzaicinājis seglinieku no Liepājas, kas muižā strādājis un drošs vīrs bijis, tāpat arī muižas kalēju, lai nākot līdz uz to vietu, kur gaspaža nobīdusies. Jokodami visi trīs gājuši kopā un seglinieks lielījies, ka būšot lazdas krūmu pavisam nocirst un iznīcināt, lai nenākot māņu valoda ļaudīs, jo šis neticot, ka spoki esot pasaulē.

Varbūt trīs simti soļu no egles Šēpers ar kalēju apstājušies, gribēdami savas pīpes aizsmērēt, bet drošais seglinieks ar cirvi rokā gājis taisni uz lazdas krūmu; bet tikko tuvu ticis, iesāk krūms šņākdams locīties un pakrīt pie zemes seglinieka kāju priekšā. Nu to sagrābušas tādas šaušalas, ka tam izkritis cirvis no rokām, un tas bāls un trīcēdams atskrējis pie saviem biedriem un sacījis, ka ne par kādu naudu vairs neietu pie egles un lazdas krūma. Ir Šēperam un kalējam palicis ļoti bail, un visi trīs steigušies atpakaļ uz mājām.

Kad šo notikumu citiem stāstījuši, tad vecais zirgu gans esot tiem izskaidrojis, ka priekš trim gadiem tai eglē pie lazdas krūma pašos vasaras svētkos dienvidā esot pakāries meža sargs, tāpēc ka bijis piedzīts, ka ar mežu tirgojot. Tagad katru gadu tai laikā, dienas vidū tur spokojot.

Šēpers erzählte, dass damals, als er seine neue Stelle im Kreis Kuldīga (Goldingen) angetreten hatte, habe sich das Gut, schön gelegen, in der Nähe eines jungen Waldes befunden. Inmitten der Schonung auf einer kleinen Wiese soll damals eine hohe Tanne und neben der Tanne ein Haselnussstrauch gestanden haben.

Am Pfingsttag um die Mittagszeit sei seine Frau in der Schonung spazieren gegangen. Als sie in die Nähe der Tanne kam, wurde sie plötzlich von einer sonderbaren Angst gepackt. Auf einmal sieht sie, dass der Haselnussstrauch sich biegt und krümmt und rauschend ihr vor die Füße fällt. Die Frau erschrak gewaltig und lief nach Hause, so schnell sie nur konnte. Sie wurde schwer krank und redete in ihrem Fieberwahn von dem furchtbaren Spuk.

Šēpers war überzeugt, dass ein Wirbelwind den Haselstrauch erfasst haben musste. Am nächsten Tag forderte er den Sattler aus Liepāja, der gerade auf dem Gutshof arbeitete, sowie den Gutsschmied, der ein mutiger Mann war, mit ihm zu der Stelle zu gehen, an der seine Frau so erschreckt worden war. Scherzend machten sich die Drei auf den Weg, und der Sattler prahlte, er wolle den Haselnussstrauch ganz abhacken und zerstören, damit die Leute keinen Grund hätten, abergläubische Geschichten zu erzählen, denn er glaube nicht an Spuk und Gespenster.

Etwa dreihundert Schritt vor der Tanne blieben Šēpers und der Schmied stehen, um ihre Pfeifen zu rauchen, aber der mutige Sattler begab sich mit der Axt in der Hand geradeswegs auf den Haselnussstrauch zu. Kaum war er jedoch in seine Nähe gekommen, da begann der Strauch sich rauschend zu biegen und fiel vor die Füße des Sattlers. Der Sattler wurde von einem solchen Entsetzen gepackt, dass ihm die Axt aus der Hand fiel und er blass und zitternd zu seinen Kameraden zurücklief und hervorstieß, er würde um keinen Preis sich nochmals der Tanne und dem Haselnussstrauch nähern. Auch der Šēpers und der Schmied wurden von Angst gepackt; alle drei liefen sie nach Hause.

Als sie die Begebenheit anderen Leuten erzählten, erklärte ihnen der alte Pferdehüter, dass gerade zu Pfingsten — vor drei Jahren — und ebenfalls um die Mittagszeit der Buschwächter sich an dem Haselnussstrauch aufgehängt habe, weil man ihn des Handels mit dem Gutswald überführt hatte. Seit der Zeit spuke er jedes Jahr an dem gleichen Tag und um die gleiche Stunde.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox