Velni ēd cilvēkus / Die Teufel fressen Menschen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Sensenos laikos Ērgļu baznīcas krogā dzīvojis krodznieks, ko saukuši par Papīti. Ļaudis no viņa visādi izvairījušies, zinādami, ka krodznieks stāv tuvā draudzībā ar dažādiem nelabiem gariem. Papīša palīgi aplaupījuši vai pašu vilku un, lai nekristu aizdomas uz velna kalpu, krodznieku, savus upuŗus aiznesuši vai otrā pasaules malā. Krodznieks ar saviem palīgiem aplaupījuši vienu bagātu tirgotāju un to nomušījuši. No tā laika Papītis sācis braukt ar diviem zirgiem un licis kučieru uz bukas. Ļaudis baidījušies no šā velna cilvēka un nav ielaidušies ar viņu nekādās darīšanās.

Papīša ļaunā slava bijusi aizgājusi līdz pašai Rīgai un neviens reiznieks nav iedrošinājies Ērgļu krogā palikt par nakti.

Tomēr kāds lopu kupcis, braukdams no Piebalgas tirgus, neraugoties uz vietējo aizrādījumiem un brīdinājumiem, palicis krogā pa nakti. Krodznieks lopu kupci uzvedis bēniņos kādā istabiņā, kur reiznieks nolicies pārgulēt. Lopu kupcis arī neesot bijis uz muti kritis un, pirms licies cisās, visas sienas novilcis ar krustiem.

Pulksten divpadsmitos krodznieks izgājis pagalmā un iesvilpies. Uz svilpienu ieradušies ļaunie gari, kuŗiem Papītis uzdevis tirgotāju aplaupīt. Nelabie gari ielīduši lopu kupča istabā, bet nekā nav varējuši darīt: tirgotājs no vienas vietas bijis apkrāvies asiem dzelzs čakārņiem un palicis velna sulaiņu neaizkārts.

Papīša brālis arī atradies nelabā kalpībā. Tumšā un grēcīgā ceļā tas ticis pie lielas naudas un taisījies braukt uz krievu zemi lopus pirkt. Bet vēlāk lopu gani to atraduši pakārušos pie kādas priedes Braķu silā. Pakārto turpat mežā aprakuši. Uz bērēm saradušies visi ļaunie gari, ka brakš vien. Vispēdējais ieradies pats velns. Lopu gani velnu satikuši un prasījuši, kur šis tik vēlu ieradies.

"Gan es citus panākšu," velns atteicis un devies uz sava kalpa kapa vietu.

Velna kalpu paglabājot kaukuši visi meža zvēri.

Labāks nav bijis arī Papīša kučiers. Reiz tas ar savu kungu aizbraucis ciemā. Ciemā arī kučieru mielojuši, bet tam stingri noteikuši, lai no ēdiena neko nebāž kabatā. Kučiers tomēr nav nocieties un aizbāzis aiz zābaku stulma vienu desas gabalu un sivēna kāju. Kad kučiers pārbraucis mājās un novilcis savu zābaku, no tā izkritusi čūska un maza bērna rociņa.

Nu kučiers atskārtis, ka viņam visu laiku bijusi darīšana ar velna kalpiem un sumpurņiem. Bet priekš atgriešanās uz labiem ceļiem trūcis laika un spēka. Papītis to jau bijis ierakstījis velna kalpu armijā.

In alten Zeiten lebte in dem Kirchkrug von Ērgļi ein Wirt, den die Leute Papītis nannten. Die Leute wichen ihm gern aus denn sie wussten, dass er mit verschiedenen bösen Geistern im Bunde war. Die Knechte von Papītis waren bereit, selbst einen Wolf auszurauben. Um den Verdacht von dem Teufelsdiener, dem Wirt, abzulenken, schafften sie ihre Opfer weit, weit fort. Der Wirt und seine Helfer hatten einen reichen Kaufmann ausgeraubt und umgebracht. Von da ab begann Papītis im Zweigespann und mit einem Kutscher auf dem Kutschbock zu fahren. Die Leute mieden den Teufelsmann und wollten sich mit ihm nicht einlassen.

Der böse Ruf von Papītis war schon in Rīga bekannt geworden und keiner der Reisenden wagte es, im Ērgļi Krug zu übernachten.

Ein Viehhändler jedoch, der auf dem Markt in Piebalga gewesen war,hatte die Ermahnungen der Leute in den Wind geschlagen und war in den Ērgļi-Krug eingekehrt, um dort zu übernachten. Der Wirt führte ihn in eine Kammer im oberen Stock, und der Kaufmann legte sich bald ins Bett. Aber der Viehhändler war auch nicht von gestern: bevor er sich hinlegte, malte er auf alle Wände Kreuze.

Um Mitternacht ging der Wirt auf den Hof hinaus und pfiff. Auf sein Pfeifen hin erschienen böse Geister, denen Papītis befahl, den Kaufmann auszurauben. Die bösen Geister waren in die Kammer des Viehhändlers geschlichen, konnten jedoch nichts ausrichten.

Auch der Bruder von Papītis diente dem Teufel. Auf eine undurchsichtige und verbrecherische Art war er zu viel Geld gekommen und hatte nun vor, nach Russland zu fahren, um Vieh aufzukaufen. Aber später fanden ihn Viehhüter: er hatte sich an einer Kiefer im Braķi-Wald aufgehängt. Sie haben den Toten dort im Walde begraben. Zu seiner Beerdigung hatten sich alle bösen Geister eingefunden. Als letzter kam der Teufel selbst. Die Viehhüter fragten den Teufel, warum er so spät gekommen sei.

"Ich werde die Anderen noch einholen", antwortete der Teufel und begab sich zur Grabstelle seines Knechtes.

Als der Teufelsknecht begraben wurde, heulten alle Waldtiere.

Auch der Kutscher von Papītis war nicht besser. Einmal fuhr er seinen Herrn zu Besuch. Dort wurde auch der Kutscher bewirtet, aber man ermahnte ihn streng, nichts von dem Angebotenen in die Taschen zu stecken. Der Kutscher konnte jedoch nicht widerstehen und versteckte in den Schaft seines Stiefels eine Wurst und einen Schweinefuß. Als der Kutscher zu Hause seinen Stiefel auszog, fielen aus ihm eine Schlange und das Ärmchen eines kleinen Kindes heraus.

Jetzt begriff der Kutscher, dass er die ganze Zeit mit Teufelsknechten und Hundeschnuten zu tun gehabt hatte. Für eine Rückkehr auf den rechten Weg hatte er jedoch keine Kraft und auch keine Zeit mehr. Papītis hatte ihn schon in das Heer der Teufelsknechte aufgenommen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox